Handelskrig

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom handel og sikkerhet, særlig hvordan forverringen i de politiske og regulatoriske rammebetingelsene for handelen påvirker det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom USA og Europa. Under president Trump har sammenhengen fått en uventet aktualitet. Men konflikten er ikke av ny dato, for eksempel kullseilte planene om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) før Trump ble valgt. En grunnleggende årsak er to diametralt ulike syn på hvordan internasjonal handel bør reguleres. Begge utfordres av Kina. Særlig i Europa har kinesiske investeringer svekket muligheten for et enhetlig svar på kinesisk konkurranse og politisk innblanding. Dette er gradvis i ferd med å endre seg. Hvorvidt det øker mulighetene for en felles trans-atlantisk handelspolitikk vil undersøkes.

Hovedspørsmål:

  • Hvilke handelspolitiske våpen finnes, og hvilke brukes?
  • Hvordan kobles handel og sikkerhet sammen i europeisk og amerikansk politikk?

 Prosjektet vil munne ut i artikler og en bok.

Allerede publisert:

  • Martinsen, Kåre Dahl. "Defeating TTIP: the French and German parliaments compared". Journal of Transatlantic Studies (JTS), September 2019, 1-18. Publisert 9. oktober 2019 13:40..