Bilateral Security Relations and Alliance Management in the early Cold War

I siste halvdel av 1940-årene ble USAs NATO-politikk og USAs bistandspolitikk (som Marshallhjelp og ”Våpenhjelp” (MAP)) utviklet parallelt. Disse aktivitetene ble delvis oppfattet som mulige motsetninger eller konkurrenter, før de utviklet seg til å bli forskjellige, men dels sammenhengende, virkemidler i USAs politikk overfor sine allierte. 

Prosjektet undersøker hvilken rolle amerikansk våpenhjelp overfor mindre europeiske land har spilt i NATO-sammenheng, bl.a. om dette har bidratt til å skape såkalte ”allianser i alliansen”. Forholdet mellom USA og Norge står i sentrum, men prosjektet har et komparativt tilsnitt. Prosjektet studerer sider ved amerikansk våpenhjelp fra slutten av 1940-årene til seint 1960-tall.

Et utvalg av Helge Danielsens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. "'A military ERP'? Military assistance and US public diplomacy in Norway in the early 1950s." Journal of Transatlantic Studies 15 (4): 313–330. 
  • 2009. Making Friends at Court: Slow and Indirect Media in US Public Diplomacy in Norway, 1950–1965. Contemporary European History 18 (2): 179–198.
  • 2015. "Norway and the Dual-Track Decision: The Role of Johan Jørgen Holst". I The Euromissile Crisis and the End of the Cold War, redigert av Leopoldo Nuti, Frederic Bozo, Marie-Pierre Rey og Bernd Rother, 213–230. Stanford University Press.
  • med Helene Forsland Widerberg. 2014. "The Out-of-Area Question in Historical Perspective". I The Future of NATO: Regional Defense and Global Security, redigert av Andrew A. Michta og Paal Sigurd Hilde, 18–41. University of Michigan Press.


Publisert 26. september 2017 13:42.. Sist oppdatert 15. mai 2019 10:42.