Interoperabilitet mellom land i den nordisk-baltiske regionen

Dette prosjektet tar for seg interoperabilitet og operativt samarbeid mellom allierte og partnere i den nordisk-baltiske regionen. Nordiske og baltiske land har samarbeidet tett i internasjonale operasjoner, og søker tettere samarbeid om trening, øvelser og avskrekkingstiltak i lys av en mer usikker sikkerhetssituasjon i regionen. 

Prosjektet analyserer faktorer som fremmet og hemmet interoperabilitet i norske styrkesamarbeid med Finland, Latvia og Sverige i Nord-Afghanistan i rammen av NATO-ISAF. 

Prosjektet undersøker videre i hvilken grad og hvordan interoperabilitet mellom disse landene har blitt opprettholdt post-ISAF og tilpasset en endret situasjon med særlig fokus på krisehåndtering i egne nærområder og kollektivt forsvar.

Et utvalg av Ida Maria Omas tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2015. Small states and burden-sharing in allied operations abroad: The case of Norway in ISAF. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo, nr. 518. University of Oslo.
  • 2014. "Nasjonale spenninger om deltakelse ute". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
  • 2008. Internasjonal militær deltakelse. En analyse av Stoltenberg II-regjeringens sannsynlige avveininger mellom kostnader og fordeler av å imøtekomme forespørsler om styrkebidrag til ISAF. Mastergradsoppgave, Universitetet i Oslo.
Publisert 17. januar 2018 10:02.. Sist oppdatert 6. august 2018 09:56.