ifs_733_ingeridmariaopdahlruifs_733_ingeridmariaopdahlruhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=92/media/PubImages/Opdahl-PhD-energi-russisk-utenrikspolitikk_ingress.jpg

Opdahl (2015): Energi og russisk utenrikspolitikk i SUS-området under Putin

​Ingerid Opdahls doktorgradsprosjekt tok for seg russiske energiselskapers forhold til russisk utenrikspolitikk i SUS-området. Det var en viktig del av prosjektet å forstå hvordan forholdet mellom staten og selskapene arter seg, hvordan dette påvirker energiselskapenes virksomhet og den russiske regjeringens forhold til SUS-statene. 

I prosjektet gjennomførte Opdahl fem case-studier av selskaper i ulike energisektorer: Inter RAO (elektrisitet), Rosatom og underliggende enheter (kjernekraft), Transneft (råolje- og oljeproduktrørledninger), Lukoil (olje) og Gazprom (gass). 

Sentrale spørsmål i avhandlingen:

  • Hvordan påvirket selskapenes forhold til russiske myndigheter (inkludert eierskapsforhold) deres virksomhet utenfor Russland? 
  • Utøvet selskapene innflytelse på utenrikspolitikken, eller ble de tatt i bruk som utenrikspolitiske virkemidler? 
  • Endret dette seg over tid? 

Hensikten med prosjektet var å utvikle vår forståelse av russisk utenrikspolitikk, forholdet mellom stat og selskaper i Russland og Russlands politiske økonomi.

Et utvalg av Ingerid M. Opdahls tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

Publisert 5. oktober 2017 15:47.. Sist oppdatert 26. januar 2018 11:30.