The Russian state and Russian energy companies, 1992—2018

I denne boken tar Ingerid Opdahl for seg russiske energiselskaper, russisk utenrikspolitikk, og utviklingen av den russiske staten.

Boken er utgitt av Routledge (2020). Russlands utenrikspolitikk overfor de 14 andre statene i det postsovjetiske området står sentralt i boken. Selskapene som dekkes er:

  • RAO UES/Inter RAO (elektrisitet)
  • Rosatom og underliggende enheter (kjernekraft)
  • Transneft (råolje- og oljeproduktrørledninger)
  • Lukoil (olje)
  • Gazprom (gass)

Boken viser hvordan energiselskapenes roller i den russiske utenrikspolitikken hang sammen med deres roller hjemme i Russland, der de støttet opp om statlig politikk og utvikling på forskjellig vis.

Boken tar for seg utviklingen av forholdet mellom staten og selskapene fra 1992 til 2018. Den belyser Russlands institusjonelle utvikling, og forklarer hvordan Russlands politiske økonomi fikk betydning også for Russlands bilaterale forbindelser, og utenrikspolitikk, i det postsovjetiske området.

Boken avslutter prosjektet «The Russian state and Russian energy companies abroad in the post-Soviet period», som hadde til hensikt å utvikle vår forståelse av russisk utenrikspolitikk, forholdet mellom stat og selskaper i Russland og Russlands politiske økonomi. Dette er en videreutvikling av Ingerid Opdahls PhD-prosjekt, og boken er en oppdatert, utvidet versjon av hennes avhandling fra 2015.

For mer informasjon om boken, se Routledges presentasjon av boken

Publisert 24. januar 2018 13:25.. Sist oppdatert 23. april 2020 12:37.