The Russian state and Russian energy companies abroad in the post-Soviet period

I denne boken presenterer Ingerid Opdahl en oppdatert versjon av PhD-avhandlingen sin.

Avhandlingen tok for seg russiske energiselskapers forhold til russisk utenrikspolitikk i de 14 andre statene i det postsovjetiske området.

Boken inneholder tilfellestudier av forholdet mellom den russiske staten og selskapene:

 • RAO UES/Inter RAO (elektrisitet)
 • Rosatom og underliggende enheter (kjernekraft)
 • Transneft (råolje- og oljeproduktrørledninger)
 • Lukoil (olje)
 • Gazprom (gass)

Energiselskapenes ulike, og til dels betydningsfulle, roller i den russiske utenrikspolitikken hang sammen med deres posisjoner hjemme, der de i ulik grad støttet opp om statlig politikk og utvikling. I noen grad var energiselskapenes betydning i utenrikspolitikken en forlengelse av oppgaver de tok på seg for staten innenfor Russlands grenser.

Boken analyserer utviklingen av forholdet mellom den russiske staten og energiselskapene, både hjemme og ute, etter 1992. Boken bidrar til forståelsen av Russlands institusjonelle utvikling i den postsovjetiske perioden, og forklarer hvordan den hadde betydning også for Russlands bilaterale forbindelser med andre postsovjetiske land.

Sentrale spørsmål i boken:

 • Hvordan påvirket selskapenes forhold til russiske myndigheter (både eierskapsforhold og graden av reell statlig kontroll) deres virksomhet utenfor Russland?
 • Utøvet selskapene innflytelse på utenrikspolitikken, eller ble de tatt i bruk som utenrikspolitiske virkemidler?
 • Endret dette seg over tid?

Hensikten med prosjektet er å utvikle vår forståelse av russisk utenrikspolitikk, forholdet mellom stat og selskaper i Russland og Russlands politiske økonomi.

Et utvalg av Ingerid M. Opdahls tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

 • 2015. Mutually Supportive? The Russian State and Russian Energy Companies in the Post-Soviet Region, 1992-2012.Doktorgradsavhandling, University of Birmingham.
 • 2015. "Gazprom in the Post-Soviet Region: Shrinking Markets, Politicised Relations". Russian Analytical Digest (174): 5–8.
 • 2005. 'A Crucial Sphere for Our Security'. Russia in Central Asia after 9/11. Forsvarsstudier, nr. 3. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.


Publisert 24. januar 2018 13:25.. Sist oppdatert 13. april 2018 14:36.