Elitenettverk og russisk utenrikspolitikk

Prosjektet skal belyse hvordan skiftende maktfordeling mellom forskjellige eliter påvirker russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og hvordan den politiske utviklingen internasjonalt påvirker maktforholdene internt i Russland.

President Putin og andre russiske beslutningstakere er kontinuerlig utsatt for «rådgivning» fra aktører i eliten som enten vil profitere på en bestemt utenrikspolitikk eller forsøker å fremme sin egen posisjon ved å «gjette» hva beslutningstakerne ønsker. For eksempel har Russlands anneksjon av Krim og intervensjon i det østlige Ukraina ført til vestlige sanksjoner, som kan skape misnøye hos deler av eliten. Andre deler av eliten er oppmuntret av anneksjonen og Putins anti-vestlige kurs, men kan være misfornøyde med det de ser som russisk svakhet i Donbas. 

Hovedspørsmålene som søkes besvart er:

  • Hvordan påvirker russisk utenrikspolitikk allianser og splittelser innad i eliten?
  • Hvordan påvirker Russlands nåværende utenrikspolitikk regimestabiliteten?
  • Hvilke faktorer har ført til de nylige endringene i den russiske eliten?

Analysen er utformet som case-studier av høyprofilerte og grunnleggende beslutninger. Empirien består av åpne kilder, deriblant lekkasjer til pressen og reportasjer i forskjellige medier.

Et utvalg av Jardar Østbøs tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. Between Opportunist Revolutionaries and Mediating Spoilers: Failed politicization of the Russian truck drivers’ protest, 2015–2016. The Journal of Post-Soviet Democratization 25 (3).
  • 2017. Demonstrations against demonstrations: the dispiriting emotions of the Kremlin’s social media ‘mobilization’. Social Movement Studies 16 (3): 283–296.
  • 2016. The New Third Rome. Readings of a Russian Nationalist Myth. Ibidem-Verlag.
Publisert 28. juni 2018 08:50.. Sist oppdatert 25. februar 2019 15:33.