Sivil kontroll over russisk kjernevåpenstrategi 1993–2010

Prosjektet kartlegger graden av sivil kontroll over russisk kjernevåpenpolitikk i perioden etter den kalde krigen. Bruusgaard vurderer faktorer som ulike gruppers byråkratiske og organisatoriske interesser, den akademiske debatten om kjernevåpen og formell og uformell sivil kontroll over militære strukturer. Hvordan henger de sammen med russisk kjernevåpenstrategi?

Et utvalg av Kristin Ven Bruusgaards tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2016. Russian Strategic Deterrence. Survival (London. 1959) 58 (4): 7–26.
  • 2016. Russlands NATO-politikk. IFS Insight, nr. 1/2016. Oslo: Institutt for Forsvarsstudier.
  • 2009. Permanent Readiness Units in the Russian Armed Forces. Rapport, Forsvarets Forskningsinstiuttt.
Publisert 5. oktober 2017 13:03.. Sist oppdatert 16. januar 2018 09:07.