Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene (MARPART)

Prosjektet er avsluttet.

Gå til resultatene

​IFS deltar i MARPART-prosjektet som ledes av Universitetet i Nordland. MARPART-prosjektet har som mål å bidra til bedre forståelse av felles oppgaver i nord og å belyse potensialet for internasjonalt samarbeid innenfor forskjellige beredskapsområder i nordområdene.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker:

  1. Fremtidig maritim aktivitet og risiko i nordområdene.
  2. Institusjonelt rammeverk, styring, ressurser og strategier for ulike havområder.
  3. Organisasjoner og operative styringsstrukturer mellom samarbeidende institusjoner i felles maritime operasjoner.

MARPART-prosjektet hadde opprinnelig en tidsramme på tre år (2014–2016) og finansieres av Utenriksdepartementet gjennom tilskuddsordningen «Barents 2020», Nordland fylkeskommune og Universitetet i Nordland.

IFS bidrar med en studie av russisk beredskap i nordområdene og implikasjoner for norsk-russisk beredskapssamarbeid i nord. Arbeidet med studien løper fram til april 2018. 

Av Ingvill Moe Elgsaas: 

Et utvalg av Kristine Offerdals tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2014. Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World. Routledge.
  • 2011. Norge, nordområdene og EU. Rapport / Europautredningen, nr. 20. Europautredningen.
  • 2010. The politics of energy in the European High North. Norway and the "petroleum dialogue" with the USA and the EU. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo, nr. 246. Unipub forlag.
Publisert 6. oktober 2017 14:47.. Sist oppdatert 7. august 2018 16:04.