Russia's Naval Posture. Priorities and strategic aims after the Ukrainian crisis​ – Liv Parnemo

Prosjektet er avsluttet. Ta kontakt med Senter for norsk og europeisk sikkerhet hvis du har spørsmål.

Prosjektet utforsker russiske marineprioriteringer etter Ukraina-krisen og operasjonene i Syria. Den russiske marinen har fått økt politisk oppmerksomhet de siste årene, noe som understreker hvor sentral den er for Russlands forståelse av seg selv som militær stormakt. 

Russiske doktriner og offentlige uttalelser legger stor vekt på alle de russiske flåtene, men i praksis er de store ambisjonene begrenset av blant annet den økonomiske utviklingen og mangelfulle skipsbyggingskapasiteter. Er ambisjonene for den russiske marinens utvikling gjennomførbare under dagens økonomiske og geopolitiske forhold, og hvilke strategiske målsetninger ligger bak de prioriteringene som gjøres? Hva er konsekvensene av dette for Norge og NATO?


Publisert 26. september 2017 13:59.. Sist oppdatert 11. november 2017 12:04.