Norsk atlantisme i 1950-årene.

​Holdningene til norsk vestorientering var skiftende det første tiåret etter inngåelsen av Atlanterhavspakten, og flere opinionsundersøkelser tyder på at nøytralistiske holdninger stod sterk i deler av befolkningen. Dette prosjektet undersøker hvordan pro-atlantiske holdninger ble fremmet i norsk offentlighet i 1950-årene, med vekt på virksomheten til norske aktører. Disse inngikk i internasjonale nettverk, og samarbeidet bl.a. med informasjonstjenestene til NATO, USA og Storbritannia. Prosjektet tar også opp i hvilken grad forestillingen om Norge som del av et nordatlantisk samfunn preget norsk NATO-debatt. Kunne alliansen være utgangspunkt for mellomstatlig samarbeid utover den militære og sikkerhetspolitiske sfære?

Publisert 8. oktober 2019 08:16.. Sist oppdatert 8. oktober 2019 08:19.