Nordområdenes strategiske rolle under den andre kalde krigen

I perioden fra midten av 1970-årene og frem til slutten på den kalde krigen – som gjerne betegnes som den andre kalde krigen – fikk nordområdene økt strategisk betydning som en følge av utbyggingen av den sovjetiske nordflåten og et skjerpet motsetningsforhold mellom supermakter og maktblokker. På samme tid skjedde en revolusjon i havretten som skapte mye strid i nord om utstrekning av sokler og soner og om grenser mellom stater. 

Med utgangspunkt i norske og andre vestlige arkiver er siktemålet med prosjektet å beskrive og drøfte konflikt og samarbeid om nordområdespørsmål i en spenningsmettet oppbyggings- og reformuleringsfase.


Et utvalg av Rolf Tamnes' tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. The Significance of the North Atlantic and the Norwegian Contribution. Whitehall Papers 87 (1): 8–31.
  • 2015. Arctic Security - Today and Tomorrow. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (2): 104–108.
  • Med Kristine Offerdal, red. 2014. Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World. Routledge.
  • 2014. "Norwegian Foreign and Security Policy: From the Arctic Frontier to the Afghan Battlefield". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes. Peter Lang Publishing Group.


Publisert 25. september 2017 12:12.. Sist oppdatert 16. januar 2018 09:16.