ifs_26_sdneifs_26_sdnehttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=193/media/PubImages/security-in-northern-europe-research-IFS.jpg

Security and Defence in Northern Europe (SNE)

Forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe (SNE) har sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Europa som overordnet tema.

Sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa har de siste årene blitt mer krevende og uforutsigbar. Tradisjonelle og ukonvensjonelle trusler i kombinasjon med økt press på nasjonale forsvarsbudsjetter gjør samarbeid med allierte, partnere og naboer stadig viktigere.  

Tettere samarbeid gjennom bilaterale avtaler og i rammen av multilaterale institusjoner og regionale grupperinger bidrar til å styrke nasjonal og kollektiv forsvarsevne. Flernasjonalt samarbeid byr samtidig på utfordringer fra det praktiske til det politiske plan, og reiser dilemmaer med hensyn til nasjonal handlefrihet og alliert samhold.

SNE er et flerårig forskningsprogram (april 2013–desember 2018) som utforsker drivkrefter, muligheter og utfordringer for sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Europa. Gjennom forskningsprosjekter ved IFS, samarbeid med internasjonale partnere og seminarer i inn- og utland er formålet å skape større innsikt i den dynamiske utviklingen i det sikkerhetspolitiske bildet og samarbeidsmønstre i regionen.  

Pågående tematiske fokus: 

  1. Sikkerhets- og forsvarssamarbeid om havområdene på NATOs nordlige flanke.
  2. Utformingen av avskrekking og kollektivt forsvar i en endret sikkerhetssituasjon.

Deltakere og samarbeid:

Forskere ved IFS: 

I perioden 2017–18 gjennomføres programmet i samarbeid med 

---
Security and Defence in Northern Europe (SNE) er finansiert av Forsvarsdepartementet. 

Publisert 27. januar 2015 15:45.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 17:32.