ifs_26_sdneifs_26_sdnehttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=42/media/PubImages/security-in-northern-europe-research-IFS.jpg

Security and Defence in Northern Europe (SNE)

Forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe (SNE) har sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Europa som overordnet tema.

Sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa har de siste årene blitt mer krevende og uforutsigbar. Tradisjonelle og ukonvensjonelle trusler i kombinasjon med økt press på nasjonale forsvarsbudsjetter gjør samarbeid med allierte, partnere og naboer stadig viktigere.  

Tettere samarbeid gjennom bilaterale avtaler og i rammen av multilaterale institusjoner og regionale grupperinger bidrar til å styrke nasjonal og kollektiv forsvarsevne. Flernasjonalt samarbeid byr samtidig på utfordringer fra det praktiske til det politiske plan, og reiser dilemmaer med hensyn til nasjonal handlefrihet og alliert samhold.

SNE er et flerårig forskningsprogram (april 2013–desember 2018) som utforsker drivkrefter, muligheter og utfordringer for sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Europa. Gjennom forskningsprosjekter ved IFS, samarbeid med internasjonale partnere og seminarer i inn- og utland er formålet å skape større innsikt i den dynamiske utviklingen i det sikkerhetspolitiske bildet og samarbeidsmønstre i regionen.  

Pågående tematiske fokus: 

  1. Sikkerhets- og forsvarssamarbeid om havområdene på NATOs nordlige flanke.
  2. Utformingen av avskrekking og kollektivt forsvar i en endret sikkerhetssituasjon.

Deltakere og samarbeid:

Forskere ved IFS: 

I perioden 2017–18 gjennomføres programmet i samarbeid med 

---
Security and Defence in Northern Europe (SNE) er finansiert av Forsvarsdepartementet. 

 Siste publikasjoner fra SNE-programmet

 

 

Lundestad, Ingrid. 2017. "Turning security importers to exporters? US strategy and cooperation with Northern Europe since 1993". Journal of Transatlantic Studies. Online 25 JuneLundestad, Ingrid. 2017. "Turning security importers to exporters? US strategy and cooperation with Northern Europe since 1993". Journal of Transatlantic Studies. Online 25 June<p>​<span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">Transatlantic burden-sharing debates often centre on defence expenditures and participation in missions out-of-area. An analysis of US strategy for cooperation with Nordic and Baltic countries during the Clinton, Bush, and Obama presidencies reveals how the United States has worked to promote security export much more broadly. It pursued contributions through in-area military installations, military partnership and missions, and political/economic cooperation promoting security and stability in Northern Europe, the Euro-Atlantic area, and far away. Global strategies and specific thinking regarding contributions from this region formed US policies. Developments were not linear; the United States took on commitments, even as it promoted increased burden-sharing.</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;"><a href="http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14794012.2017.1337684">Les artikkelen på nettsidene til Journal of Transatlantic Studies.</a></span></p><p><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">Ikke tilgang? Ta kontakt med Forsvarets høgskoles bibliotek: <a href="mailto:bibl@fhs.mil.no">bibl@fhs.mil.no</a></span></p>
Rathke, Jeffrey. 2017. "Security in Northern Europe and the Road to the 2018 NATO Summit", Commentary, 20 November.Rathke, Jeffrey. 2017. "Security in Northern Europe and the Road to the 2018 NATO Summit", Commentary, 20 November.<p class="forsvaretElement-p">The North Atlantic alliance leaders will meet July 11-12, 2018, in Brussels — NATO’s first full-fledged summit since President Donald Trump’s inauguration. The gathering will stretch over two days and will include detailed discussions in a variety of formats, some of which will involve non-NATO partners and representatives of the European Union.<br></p><p class="forsvaretElement-p">This commentary explores four key areas that the United States and its NATO allies should focus on in the 2018 NATO summit: posture, capabilities, structures, and partners.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="https://www.csis.org/analysis/security-northern-europe-and-road-2018-nato-summit">Read the commentary in full text on CSIS' website</a><br></p>
Saxi, Håkon L.. 2017. «British and German initiatives for defence cooperation: the Joint Expeditionary Force and the Framework Nations Concept». Defence Studies, 5 AprilSaxi, Håkon L.. 2017. «British and German initiatives for defence cooperation: the Joint Expeditionary Force and the Framework Nations Concept». Defence Studies, 5 April<p>​​At NATO's 2014 Wales Summit, the UK and Germany unveiled two new initiatives for European defence cooperation, known, respectively, as the Joint Expeditionary Force (JEF) and the Framework Nations Concept (FNC). Both were the result of economic pressures and the need to exercise intra-alliance leadership, but they represented very different approaches to cooperation. </p><p>The JEF was to be a UK-led contingency force for short-notice operations, selectively incorporating forces from allies and partners. </p><p>The FNC sought to coordinate capability development between groups of allies, centred on larger framework nations, to develop coherent capability-clusters available to meet NATO's force requirements. </p><p>The common denominator and novelty of the initiatives was the building of forces and capabilities multinationally by having major states act as framework nations for groups of smaller allies. The UK and Germany have ownership and continue to provide leadership to these initiatives. This is one key reason why they continue to evolve to accommodate changing circumstances and are likely to endure.</p><p></p><p><span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;color:#333333;background:white;"><a href="http://www.tandfonline.com/eprint/dsKpmmer7mCrcHQSGP7C/full" target="_blank">Download the article from ​Taylor & Frances website</a></span></p><p><span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;color:#333333;background:white;">Hvis du mangler tilgang: kontakt Forsvarets høgskolens bibliotek:<span class="apple-converted-space"> </span></span><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;color:#333333;background:white;"><a href="mailto:bibl@fhs.mil.no"><span style="font-size:10pt;color:#877040;">bibl@fhs.mil.no</span></a></span><span style="font-size:11pt;font-family:arial, sans-serif;color:#333333;background:white;">​</span>​<br></p>

Publisert 27. januar 2015 15:45.. Sist oppdatert 2. november 2017 16:25.