ifs_26_sdneifs_26_sdnehttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=193/media/PubImages/security-in-northern-europe-research-IFS.jpg

Security in Northern Europe (SNE)

Forskningsprogrammet Security in Northern Europe (SNE) undersøker sikkerhets- og forsvarsrelaterte forhold av betydning for Nord-Europa.

Security in Northern Europe er et flerårig forskningsprogram (2019-2021) som utforsker drivkrefter, muligheter og utfordringer knyttet til sikkerhetspolitiske forhold i Nord-Europa.

Programmet tar for seg sikkerhets- og forsvarssamarbeid, med et særlig fokus på NATO og ulike former for regionalt samarbeid. I tillegg fokuseres det på ukonvensjonelle utfordringer, forholdet mellom avskrekkende- og tillitsskapende tiltak, samt den strategiske innvirkningen av teknologisk utvikling.

Gjennom forskningsprosjekter ved IFS, samarbeid med internasjonale partnere og seminarer i inn- og utland er formålet å skape innsikt i den dynamiske utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen og samarbeidsmønstre i regionen.  

Deltakere og samarbeid:

SNE-forskere: 

IFS-forskere tilknyttet SNE:

Eksterne samarbeidspartnere: 

---
Security and Defence in Northern Europe (SNE) er finansiert av Forsvarsdepartementet. 

Publisert 27. januar 2015 15:45.. Sist oppdatert 7. august 2020 15:28.