Turkey coup_ingressTurkey coup_ingresshttp://forsvaret.no/media/PubImages/Turkey coup_ingress.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8192
I september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's MechaniI september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Bokomslag_bogen_hakenstad_omstilling_original.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3433
Heimevernets innsatsstyrke Derby / Alexander Hannevig-Larssen is a part of the Norwegian Home Guard`s alert unit DerbyHeimevernets innsatsstyrke Derby / Alexander Hannevig-Larssen is a part of the Norwegian Home Guard`s alert unit Derbyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_siv-mil_lmh-derby19.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2097

Sivil-militære relasjoner

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskerne ved senteret studerer forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid, og hvordan Forsvaret utvikles og anvendes i lys av dagens utfordringer. 

Det legges vekt på å se utviklingen av norsk militærmakt i et bredt internasjonalt perspektiv. Senteret arbeider med både tradisjonelle og nyere sider ved dette sammensatte feltet og anlegger historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. 

Metodisk har det vært av stor betydning å knytte an til etablerte internasjonale disipliner som militærsosiologien og den samfunnsorienterte militærhistorien. 

Senteret har i tillegg et forskningsprogram som fokuserer på strategiske og sikkerhetspolitiske utfordringer knyttet til atomvåpen.


 Artikler og bokkapitler om sivil-militære relasjoner

 

 

Haaland, Torunn. 2016. "The Limits to Learning in Military Operations. Bottom-up Adaptation in the Norwegian Army in Northern Afghanistan, 2007–2012". Journal of Strategic Studies, online 11 JulyHaaland, Torunn. 2016. "The Limits to Learning in Military Operations. Bottom-up Adaptation in the Norwegian Army in Northern Afghanistan, 2007–2012". Journal of Strategic Studies, online 11 July<p>​​​This article – based on interviews with Norwegian Provincial Reconstruction Team (PRT) commanders and the lessons-learned database of the Norwegian Armed Forces – argues that what appear to be an inability or unwillingness to learn and adapt in war may have other explanations. The ambiguity of experiences makes lessons contested, contradictory, and fluid interpretations of confusing events. Consequently, they do not provide unequivocal guidance for adaptation. Even when lessons learned are fairly clear and agreed upon, adaptation does not automatically follow, as force autonomy may be quite limited, at least for small states in coalition operations conducted in partnership with indigenous forces.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​<a href="http://www.tandfonline.com/eprint/JWQVPtxDBBz4ZrVqQIa3/full" target="_blank" style="color:#877040;text-decoration:underline;box-sizing:content-box;transition:0.3s;background:transparent;">To read the article, go to the Journal of Strategic Studies website</a>. </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Kontakt Forsvarets høgskolens bibliotek hvis du mangler tilgang: <a href="mailto:bibl@fhs.mil.no" style="color:#877040;text-decoration:underline;box-sizing:content-box;transition:0.3s;background:transparent;">bibl@fhs.mil.no</a>​</p>
Norheim-Martinsen, Per Martin. 2016. "New sources of military change – armed forces as normal organizations". Defence Studies 16 (3)Norheim-Martinsen, Per Martin. 2016. "New sources of military change – armed forces as normal organizations". Defence Studies 16 (3)<p>​​​​The literature on how European states have adapted to the post-cold war security environment ffocuses invariably on different understandings of <em>military transformation</em>, a process which is seen as inherently different from other forms of organizational change. </p><p>However, as this paper argues, new management practices, going back to the introduction of so-called New Public Management (NPM) reforms throughout Europe in the 1980s, have eventually penetrated also the last bastion of the old state – the defense sector. </p><p>Taking a critical approach to the idea of military transformation and existing theories of military change, the paper demonstrates how other international developments have pushed towards what may be seen as a "normalization" of Europe's defense sectors. This has important implications for how we approach and understand change in contemporary defense organizations.</p><p><a href="http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14702436.2016.1195234" target="_blank">To read the article, go to <em>Defence Studies </em>on the Taylor & Francis website. Limited access.​</a></p><p><a href="/hogskolene/forsvarets-hogskole/biblioteket-fhs" target="_blank">Artikkelen ligger bak betalingsmur. Ta kontakt med <b>Forsvarets høgskoles bibliotek </b>hvis du vil lese den.</a></p>
Gustavsen, Elin. 2015. "The construction of meaning among Norwegian Afghanistan veterans." International SociologyGustavsen, Elin. 2015. "The construction of meaning among Norwegian Afghanistan veterans." International Sociology<p>​​​This article examines the construction of meaning among a group of Norwegian Afghanistan veterans. On the basis of interview data, three frameworks of interpretation are identified that were consistently used by the participating veterans to communicate the meaning of their deployment: (1) a military framework, which generated meaning from the military- and job-related aspects of their service; (2) a societal framework, which allowed them to emphasize the societal value of the endeavour; and (3) a personal framework, for conveying the personal impact of their experience. These meaning making strategies are analysed from a cultural perspective, in particular the lack of a shared war experience that characterizes Norwegian society. The collective arena does not provide a settled manner for how to interpret such an experience, so the construction of meaning has to take place outside the societal realm.</p><p><a href="http://iss.sagepub.com/content/early/2015/11/12/0268580915613191.abstract"><strong>To download the article, go to the web pages of International Sociology (limited access).</strong></a><br></p>
Jo Gade, Gullow Gjeseth, Paal Sigurd Hilde, Katarzyna Zysk. 2015. Bidrag til " boken Norge og Russland", redigert av Tormod Heier og Anders Kjølberg. UniversitetsforlagetJo Gade, Gullow Gjeseth, Paal Sigurd Hilde, Katarzyna Zysk. 2015. Bidrag til " boken Norge og Russland", redigert av Tormod Heier og Anders Kjølberg. Universitetsforlaget<p><strong>Det siste tiåret har Norge og andre NATO-land rettet mer oppmerksomhet mot nordområdene og Arktis. </strong></p><p>Fremveksten av et mer selvbevisst Russland - med tydeligere stormaktsambisjoner og et mer potent forsvar - har aktualisert sikkerhetsutfordringene i nord. Dette påvirker også det norske handlingsrommet, politisk og militært. Norge balanserer mellom ulike hensyn, der det å skape forutsigbarhet og tillit i egne nærområder veies opp imot behovet for å støtte NATO når det utvises fasthet overfor Russland.<br><br>Sikkerhetsutfordringene i nordområdene har derfor mange likheter med den kalde krigens utfordringer. Samtidig er også mange av de viktigste rammebetingelsene endret. Russland er betydelig svakere og mindre enn det gamle Sovjetunionen. Den økonomiske avhengigheten mellom øst og vest er også mye større. Denne antologien analyserer de nye forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Med ulike innfallsvinkler diskuteres hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske ressurser norske myndigheter kan spille på, og hvilke utfordringer politikere og militære møter når potensielle kriser i nord må løses.<br><br>Bidragsytere: Tor Bukkvoll, Jacob Børresen, Gjert Lage Dyndal, Jo Gade, Gullow Gjeseth, Tormod Heier, Paal Sigurd Hilde, Geir Hønneland, Anne-Kristin Jørgensen, Anders Kjølberg, Harald Mathisen, Katarzyna Zysk, Kristian Åtland </p><p><a href="http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/norge-og-russland-uf.html">Gå til Universitetsforlagets sider for mer om boken.</a><br></p>

 Bøker og rapporter om sivil-militære relasjoner

 

 

Tveiten: Allierte forsterkninger og øvelser i Norge 2000-2014<img alt="" src="/media/PubImages/of-3-2016-Tveiten.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tveiten: Allierte forsterkninger og øvelser i Norge 2000-2014Tveiten argumenterer for at det mangler en langsiktig strategisk plan for vertslandsstøtte i Norge. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of-3-2016_tveiten-allierte-forsterkninger-og-øvelser-i-norge-2000-2014
Gjeseth: Forsvarskommisjonen av 1946<img alt="" src="/media/PubImages/Seminar%20Forsvarskommisjonen%201946.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjeseth: Forsvarskommisjonen av 1946Forsvarskommisjonen av 1946 har vært sett på som lite relevant for etableringen av det norske etterkrigsforsvaret. Gullow Gjeseth argumenterer mot dette synet. http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/of-2-2016_gjeseth_forsvarskommisjonen-av-1946
Melien: Helse for stridsevne<img alt="" src="/media/PubImages/FSAN_okt2016_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Melien: Helse for stridsevneTor Jørgen Melien har skrevet den første samlede, kilde- og forskningsbaserte fremstillingen av Forsvarets sanitet og dens utvikling fra 1941 til i dag.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/melien-helse-for-stridsevne

 Avholdte seminarer og konferanser

 

 

Boklansering: Sanitetens utvikling gjennom 75 år<img alt="" src="/media/PubImages/FSAN_okt2016_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Boklansering: Sanitetens utvikling gjennom 75 år13. oktober presenterte Tor Jørgen Melien den første samlede, kilde- og forskningsbaserte fremstillingen av Forsvarets sanitet og dens utvikling fra 1941 til i dag.http://forsvaret.no/ifs/seminarer-og-konferanser/rapport-fsan-oktober-2016
Forsvarskommisjonen av 1946 – forsvarsomstilling under den kalde krigen<img alt="" src="/media/PubImages/Seminar%20Forsvarskommisjonen%201946.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarskommisjonen av 1946 – forsvarsomstilling under den kalde krigenAnbefalingene fra Forsvarskommisjonen av 1946 har vært ansett som lite relevante for etableringen av det norske etterkrigsforsvaret. Gullow Gjeseth er uenig. http://forsvaret.no/ifs/seminarer-og-konferanser/forsvarskommisjonen-av-1946-–-forsvarsomstilling-under-den-kalde-krigen
De nye FN-operasjonene<img alt="" src="/media/PubImages/nye%20fn%20operasjoner.JPG" style="BORDER:0px solid;" />De nye FN-operasjonene​Torsdag 16. april holdt IFS seminar om de nye FN-operasjonene og beskyttelse av sivile gjennom bruk av militærmakt.http://forsvaret.no/ifs/seminar-om-de-nye-fn-operasjonene-16042015

 Ansatte ved Senter for sivil-militære relasjoner

 

 

Bjerga, Kjell IngeBjerga, Kjell Ingehttp://forsvaret.no/ifs/bjerga_kjell_inge
Bogen, OlavBogen, Olavhttp://forsvaret.no/ifs/bogen_olav
Ekhaugen, LeneEkhaugen, Lenehttp://forsvaret.no/ifs/ekhaugen_lene
Gjelsten, RoaldGjelsten, Roaldhttp://forsvaret.no/ifs/gjelsten_roald
Gustavsen, ElinGustavsen, Elinhttp://forsvaret.no/ifs/gustavsen_elin
Haaland, Torunn LaugenHaaland, Torunn Laugenhttp://forsvaret.no/ifs/haaland_torunn_laugen
Haugom, Lars Haugom, Lars http://forsvaret.no/ifs/haugom_lars
Henriksen, KjetilHenriksen, Kjetilhttp://forsvaret.no/ifs/henriksen_kjetil
Hobson, RolfHobson, Rolfhttp://forsvaret.no/ifs/hobson_rolf
Håkenstad, MagnusHåkenstad, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/hakenstad_magnus
Melien, Tor JørgenMelien, Tor Jørgenhttp://forsvaret.no/ifs/melien_tor_jorgen
Norheim-Martinsen, Per M.Norheim-Martinsen, Per M.http://forsvaret.no/ifs/norheim-martinsen_per_m
Oma, Ida MariaOma, Ida Mariahttp://forsvaret.no/ifs/oma_ida_maria
Saxi, Håkon LundeSaxi, Håkon Lundehttp://forsvaret.no/ifs/saxi_hakon_lunde
Slåtten, Martin LauSlåtten, Martin Lauhttp://forsvaret.no/ifs/slåtten-martin-lau
Sookermany, Anders McD. Sookermany, Anders McD. http://forsvaret.no/ifs/sookermany_anders_no
Sørlie, SigurdSørlie, Sigurdhttp://forsvaret.no/ifs/sorlie_sigurd

Publisert 27. mai 2014 15:43.. Sist oppdatert 10. januar 2017 16:10.