I september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's MechaniI september 2014 gjennomførte Kampeskadronen (KESK) øvelse Ulvunge. Dette er den avsluttende rekrutt- og mestringsøvelsen, og er noe alle må gjennom før de kan bære den sorte bereten. // In September of 2014 the Norwegian Army's Manoeuvre School's Mechanihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Bokomslag_bogen_hakenstad_omstilling_original.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3433
Heimevernets innsatsstyrke Derby / Alexander Hannevig-Larssen is a part of the Norwegian Home Guard`s alert unit DerbyHeimevernets innsatsstyrke Derby / Alexander Hannevig-Larssen is a part of the Norwegian Home Guard`s alert unit Derbyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_siv-mil_lmh-derby19.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2097

Senter for sivil-militære relasjoner

Sivil-militære relasjoner handler om forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid, og hvordan Forsvaret utvikles og anvendes i lys av dagens utfordringer.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi legger vekt på å se utviklingen av norsk militærmakt i et bredt internasjonalt perspektiv. Senteret arbeider med både tradisjonelle og nyere sider ved dette sammensatte feltet og anlegger historiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. 


Forskningstemaer under sivil-militære relasjoner

  • Det norske forsvaret på Balkan
  • Forsvarsomstilling
  • Militær historie og teori
  • Militære operasjoner
  • Militærsosiologi

-------------------------------------

Det norske forsvaret på Balkan

I perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og Nato-ledede operasjoner på Balkan.

 Prosjektet Det norske forsvaret på Balkan

 

 

ifs_29_sivmilifs_652_detnorskeforsvaretpå/ifs/Forskning/det-norske-forsvaret-på-balkan/media/PubImages/Balkanseminar_nov_16_Ingress.jpgDet norske forsvaret på BalkanI perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og NATO-ledede operasjoner på Balkan. ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1593

-------------------------------------

Forsvarsomstilling

Instituttets program for omstillingsforskning tar tak i spørsmål som: 
  • Hva har omstillingene gått ut på, og hva har drevet dem frem? 
  • I hvilken grad er målsettingene nådd? 
  • Hva kan Forsvaret og andre sektorer lære fra slike prosesser? 
  • Hva kan Forsvaret lære av omstillingsprosjekter i andre land?

 Prosjekter om forsvarsomstilling

 

 

ifs_29_sivmilifs_787_haakenstadomstilling/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-prosjekter/haakenstad-omstilling-forsvaret-politietMagnus Håkenstad: Omstilling i Forsvaret og Politietifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1594
ifs_29_sivmilifs_788_mobechhanssenforsvar/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-prosjekter/mobech-hanssen-forsvarssektoren-digitaliseringBjørn Mobech-Hanssen: Digitalisering i forsvarssektorenifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1595
ifs_29_sivmilifs_789_norheimmartinsenomst/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/norheim-martinsen-omstilling-forsvarssektorenPer Martin Norheim-Martinsen: Omstilling i forsvarssektorenifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1596
ifs_29_sivmilifs_797_rongvedforsvarsomsti/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/forsvarsomstilling-prosjekter/rongved-forsvarsomstilling-okonomisk-politikkGjermund Forfang Rongved: Forsvarsomstillinger og den økonomiske politikkenForsvaret har gjennomgått en rekke omstillinger i løpet av 1900-tallet. Dette prosjektet vil analysere hvordan omstilling i den norske forsvarssektoren har blitt formet av og gjort i samspill med det økonomisk-politiske styringsregimet.ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1597

-------------------------------------


Militær historie og teori

Historiske studier kan belyse hvordan samfunnsendringer påvirker militære institusjoner, og er særlig viktige i utviklingen av militære teorier.

Vi studerer den historiske utviklingen av militære teorier, foretar selvstendige vurderinger av nyere doktriner, samt forsker på den militære tenkningen hos regionale stormakter. Forskerne ved senteret skriver artikler og bøker om norsk forsvarshistorie og bidrar til å ivareta den institusjonelle hukommelsen i Forsvaret. IFS legger stor vekt på å knytte forskningen metodisk til den internasjonale «war and society»-underdisiplinen i historiefaget.

 Prosjekter om militær historie og teori

 

 

ifs_29_sivmilifs_784_hobsonskandinaviamol/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaer-historie-og-teori/hobson-skandinavia-molotov-ribbentrop-paktenSoviet Policy towards Scandinavia 1939-1941ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1598
ifs_29_sivmilifs_802_holtsmarkmolotovribb/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/holtsmark-molotov-ribbentrop-pakten-ussr-tyskland-uk-frankrikeSven Holtsmark: Frem til Molotov-Ribbentrop-pakten. USSR, Tyskland og vestmakteneVåren og sommeren 1939 forhandlet Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike om å stoppe Hitler.ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1599
ifs_29_sivmilifs_796_bjergasorliekongelig/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/bjerga-sorlie-kongelige-norske-forsvarsdepartementKjell Inge Bjerga og Sigurd Sørlie: Det kongelige norske forsvarsdepartement 1940–2014Dette er andre del av prosjektet som tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år. Arbeidet skal munne ut i bind 2. ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1600
ifs_29_sivmilifs_799_gjelstenubaternorske/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/gjelsten-ubater-norske-fjorder-territoriumRoald Gjelsten: Ukjente ubåter i norske fjorder og sjøterritoriumProsjektet er en oppdatering av studien "Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte?" som ble publisert i serien Oslo Files i 2013.ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1601
ifs_29_sivmilifs_801_henriksenukjentehelt/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/henriksen-ukjente-helter-andre-verdenskrigUkjente helter i motstandskampenUnder krigen i og okkupasjonen av Norge 1940–45 bidro tusenvis av nordmenn i motstanden mot de tyske okkupantene og deres norske medløpere. ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1602

-------------------------------------

Militære operasjoner

Den militære profesjonen er i endring, det samme gjelder forutsetningene for samfunnets støtte til militærmakten og Norges rolle i det nordatlantiske forsvarssamarbeidet.

Forskerne er særlig opptatt av de operative og organisatoriske erfaringene vi kan trekke av norske styrkers deltakelse i internasjonale operasjoner.

 Prosjekter om militære operasjoner

 

 

ifs_29_sivmilifs_777_ekhaugenmuligheterbe/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaere-operasjoner/ekhaugen-muligheter-begrensninger-internasjonale-operasjonerMuligheter og begrensninger for en helhetlig tilnærming i internasjonale operasjoner – Lene Ekhaugenifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1603
ifs_29_sivmilifs_778_haalandlæringerfarin/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaere-operasjoner/haaland-læring-erfaring-afghanistanTorunn Haaland: Erfaringslæring i Afghanistanifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1604

-------------------------------------

Militærsosiologi

Militærsosiologi er en veletablert internasjonal fagdisiplin som hittil i liten grad har vunnet innpass i skandinaviske forskningsmiljøer. 

Forskerne ved IFS analyserer forholdet mellom politiske og militære institusjoner i lys av endringer i de sikkerhetspolitiske, teknologiske og økonomiske rammebetingelsene og retter fokuset mot den militære kulturen i Norge og andre land.

Vi forsker også på utvalgte grupper i den militære organisasjonen, særlig vervede og veteraner.

 Prosjekter om militærsosiologi

 

 

ifs_29_sivmilifs_779_gustavsenveteranlede/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaersosiologi/gustavsen-veteran-ledelse-fhsVeteranprogram under ledelse av FHSProsjektet er avsluttet.ifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1605

Forskere fra andre sentre forsker også på temaer som ligger nært sivil-militære relasjoner.

 Prosjekter ved andre sentre

 

 

ifs_29_sivmilifs_731_havardbakkenrussland/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/havard-bakken-russland-militarisme-identitetHåvard Bækken: Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russlandifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1606
ifs_29_sivmilifs_781_haugomrelasjonertyrk/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaersosiologi/haugom-relasjoner-tyrkia-sivil-militærtLars Haugom: Sivil-militære relasjoner i Tyrkiaifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1607
ifs_29_sivmilifs_732_kristinvenbruusgaard/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/kristin-ven-bruusgaard-russland-kjernevåpenstrategiSivil kontroll over russisk kjernevåpenstrategi 1993–2010Prosjektet er avsluttetifs_29_sivmilhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1608

 Ansatte ved Senter for sivil-militære relasjoner

 

 

Aaser, Agnes ViktoriaAaser, Agnes Viktoriahttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/aaser_agnes_viktoria
Ekhaugen, LeneEkhaugen, Lenehttp://forsvaret.no/ifs/ekhaugen_lene
Falck, Vidar Falck, Vidar http://forsvaret.no/ifs/falck-vidar
Gjelsten, RoaldGjelsten, Roaldhttp://forsvaret.no/ifs/gjelsten_roald
Haaland, Torunn LaugenHaaland, Torunn Laugenhttp://forsvaret.no/ifs/haaland_torunn_laugen
Haugom, Lars Haugom, Lars http://forsvaret.no/ifs/haugom_lars
Hobson, RolfHobson, Rolfhttp://forsvaret.no/ifs/hobson_rolf
Holtsmark, Sven G.Holtsmark, Sven G.http://forsvaret.no/ifs/holtsmark_sven_g
Håkenstad, MagnusHåkenstad, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/hakenstad_magnus
Melien, Tor JørgenMelien, Tor Jørgenhttp://forsvaret.no/ifs/melien_tor_jorgen
Mobech-Hanssen, BjørnMobech-Hanssen, Bjørnhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/mobech-hanssen-bjorn-no
Rongved, Gjermund ForfangRongved, Gjermund Forfanghttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/gjermund-forfang-rongved_no
Saxi, Håkon LundeSaxi, Håkon Lundehttp://forsvaret.no/ifs/saxi_hakon_lunde
Slåtten, Martin LauSlåtten, Martin Lauhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/slatten-martin-lau-no
Sørlie, SigurdSørlie, Sigurdhttp://forsvaret.no/ifs/sorlie_sigurd
Torgersen, Glenn-EgilTorgersen, Glenn-Egilhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/torgersen_glenn_egil_no

Publisert 27. mai 2014 15:43.. Sist oppdatert 20. mai 2019 16:37.