Militær historie og teori

​​Historiske studier kan belyse hvordan samfunnsendringer påvirker militære institusjoner, og er særlig viktige i utviklingen av militære teorier.

Vi studerer den historiske utviklingen av militære teorier, foretar selvstendige vurderinger av nyere doktriner, samt forsker på den militære tenkningen hos regionale stormakter. Forskerne ved senteret skriver artikler og bøker om norsk forsvarshistorie og bidrar til å ivareta den institusjonelle hukommelsen i Forsvaret. IFS legger stor vekt på å knytte forskningen metodisk til den internasjonale «war and society»-underdisiplinen i historiefaget.


Forskningsprosjekter

​​Det kongelige norske forsvarsdepartement 1814–2014
Prosjektet tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år. Det legges vekt på å analysere departementets utvikling i en bred politisk og samfunnsmessig sammenheng, og å få frem hvor­dan departementets rolle og funksjon er utviklet under ulike varianter av det demokratiske stats­systemet i Norge.

Tom Kristiansen (2014): Forsvarsdepartementets historie 1814–2014. Bind 1 Fra enevelde til folkestyre. Fagbokforlaget.

Kontaktpersoner:
Tom Kristiansen og Kjell Inge Bjerga


Publisert 11. november 2014 13:31.. Sist oppdatert 1. juni 2017 14:00.