Militær historie og teori

​Historiske studier kan belyse hvordan samfunnsendringer påvirker militære institusjoner, og er særlig viktige i utviklingen av militære teorier.

Vi studerer den historiske utviklingen av militære teorier, foretar selvstendige vurderinger av nyere doktriner, samt forsker på den militære tenkningen hos regionale stormakter. Forskerne ved senteret skriver artikler og bøker om norsk forsvarshistorie og bidrar til å ivareta den institusjonelle hukommelsen i Forsvaret. IFS legger stor vekt på å knytte forskningen metodisk til den internasjonale «war and society»-underdisiplinen i historiefaget.


Forskningsprosjekter

​​Det kongelige norske forsvarsdepartement 1814–2014
Prosjektet tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år. Det legges vekt på å analysere departementets utvikling i en bred politisk og samfunnsmessig sammenheng, og å få frem hvor­dan departementets rolle og funksjon er utviklet under ulike varianter av det demokratiske stats­systemet i Norge.
Kontaktpersoner: Tom Kristiansen og Kjell Inge Bjerga


Kildeskriftet Nils Trosners dagbok 1710–1714
Dette dansk-norske prosjektet tar sikte på å utvi­kle og utgi Nils Trosners dagbok 1710–1714 som et illustrert historisk kildeskrift. Trosner tjeneste­gjorde i den dansk-norske fellesflåte, og dagboken anses som et av de mest sentrale kildeskrifter til fellesflåtens historie. Boken representerer en unik kilde til periodens marine- og kulturhistorie og skrives i samarbeid med Hans Christian Bjerg, Danmark. Arbeidet vil munne ut i en utgivelse i to bind.
Kontaktperson: Tor Jørgen Melien

Publisert 11. november 2014 13:31.. Sist oppdatert 28. februar 2017 10:10.