Militær historie og teori

​​Historiske studier kan belyse hvordan samfunnsendringer påvirker militære institusjoner, og er særlig viktige i utviklingen av militære teorier.

Vi studerer den historiske utviklingen av militære teorier, foretar selvstendige vurderinger av nyere doktriner, samt forsker på den militære tenkningen hos regionale stormakter. Forskerne ved senteret skriver artikler og bøker om norsk forsvarshistorie og bidrar til å ivareta den institusjonelle hukommelsen i Forsvaret. IFS legger stor vekt på å knytte forskningen metodisk til den internasjonale «war and society»-underdisiplinen i historiefaget.


Forskningsprosjekter

Molotov-Ribbentrop-pakten, stormaktene og Skandinavia, 19391941
I de mange studiene av forhistorien til den tyske invasjonen av Danmark og Norge er det én av de fire stormaktene som knapt får noe omtale: Sovjetunionen. Det kan virke merkelig at tysk, britisk og fransk politikk overfor Skandinavia behandles uten referanse til Sovjetunionen, når den overordnede diplomatiske rammen for denne innledende fasen av andre verdenskrig var ikke-angrepspakten av 23. august 1939. 

At pakten fikk umiddelbar betydning for Finland, er vel kjent, og de alliertes planer for å hjelpe Finland – og samtidig ramme den svenske malmeksporten til Tyskland – er blitt grundig behandlet. Men i hvilken grad Hitlers planer for Skandinavia var avstemt med Sovjetunionen, og i hvilken grad den sovjetiske ledelsen eller etterretningen har kjent til dem på forhånd, er ikke systematisk undersøkt. Det samme gjelder den tysk-sovjetiske politikken i perioden mellom okkupasjonen og angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941. Pakten besto, den tyske maktsfæren var bare skilt fra sovjetisk territorium av finske Petsamo, og farvannene utenfor hadde strategisk og økonomisk betydning for begge; graden av samarbeid gjennom dette året er ikke undersøkt.

Selv om sentrale russiske arkiver er stengt for denne perioden, er det blitt utgitt en stor mengde diplomatiske dokumenter siden Sovjetunionens fall. Dette prosjektet om ikke-angrepspakten og stormaktenes Skandinaviapolitikk undersøker hvor viktig forholdet til Sovjetunionen har vært for utformingen av den.


Kontaktperson: Rolf Hobson

​​

Det kongelige norske forsvarsdepartement 1814–2014
Prosjektet tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år. Det legges vekt på å analysere departementets utvikling i en bred politisk og samfunnsmessig sammenheng, og å få frem hvor­dan departementets rolle og funksjon er utviklet under ulike varianter av det demokratiske stats­systemet i Norge.

Tom Kristiansen (2014): Forsvarsdepartementets historie 1814–2014. Bind 1 Fra enevelde til folkestyre. Fagbokforlaget.

Kontaktpersoner:
Tom Kristiansen og Kjell Inge Bjerga


Publisert 11. november 2014 13:31.. Sist oppdatert 30. august 2017 16:01.