Molotov-Ribbentrop-pakten, stormaktene og Skandinavia, 1939–1941

I de mange studiene av forhistorien til den tyske invasjonen av Danmark og Norge er det én av de fire stormaktene som knapt får noe omtale: Sovjetunionen. Det kan virke merkelig at tysk, britisk og fransk politikk overfor Skandinavia behandles uten referanse til Sovjetunionen, når den overordnede diplomatiske rammen for denne innledende fasen av andre verdenskrig var ikke-angrepspakten av 23. august 1939. 

At pakten fikk umiddelbar betydning for Finland, er vel kjent, og de alliertes planer for å hjelpe Finland – og samtidig ramme den svenske malmeksporten til Tyskland – er blitt grundig behandlet. Men i hvilken grad Hitlers planer for Skandinavia var avstemt med Sovjetunionen, og i hvilken grad den sovjetiske ledelsen eller etterretningen har kjent til dem på forhånd, er ikke systematisk undersøkt. Det samme gjelder den tysk-sovjetiske politikken i perioden mellom okkupasjonen og angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941. Pakten besto, den tyske maktsfæren var bare skilt fra sovjetisk territorium av finske Petsamo, og farvannene utenfor hadde strategisk og økonomisk betydning for begge; graden av samarbeid gjennom dette året er ikke undersøkt.

Selv om sentrale russiske arkiver er stengt for denne perioden, er det blitt utgitt en stor mengde diplomatiske dokumenter siden Sovjetunionens fall. Dette prosjektet om ikke-angrepspakten og stormaktenes Skandinaviapolitikk undersøker hvor viktig forholdet til Sovjetunionen har vært for utformingen av den.


Et utvalg av Rolf Hobsons tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)
  • 2015. Europeisk politisk historie 1750-1950. Cappelen Damm Akademisk.
  • 2013. ""Defense Intellectuals": Zur Karriere von Schreibtischstrategen". I Erbe des Kalten Krieges, redigert av Bernd Greiner, Tim B. Müller og Klaas Voss, 148–158. Verlag Hamburger Edition.
  • 2013. "Weserübung in German and Norwegian Historiography". I Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa, redigert av Michael H. Clemmesen og Marcus Faulkner, 449–459. Brill Academic Publishers.


Publisert 12. desember 2017 14:42.. Sist oppdatert 24. januar 2018 15:54.