ifs_885_kravtilsannferdighetifs_885_kravtilsannferdighethttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=409/media/PubImages/IFS Insight 1_2019 bilde.jpg

Søgaard: Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen?

I årets første IFS Insight spør Fridthjof Søgaard om embetsverket bør pålegges et formelt krav til sannferdighet.

Hovedpunkter


  • Flere utviklingstrekk tyder på økt risiko for at sannferdighet kan bli en salderingspost også i sentraladministrasjonen.
  • Retningslinjer som pålegger den enkelte å gi korrekt informasjon, er viktig, men neppe tilstrekkelig, spesielt i spissede situasjoner.
  • Et formelt rammeverk med tilhørende sanksjonsmidler mest nærliggende ved lovfesting eller som del av instruks gitt ved kongelig resolusjon – kunne ha betydelig effekt. 

Fridthjof Søgaard er direktør for strategisk utvikling i Forsvarsdepartementet.

Publisert 21. januar 2019 10:15.. Sist oppdatert 5. februar 2019 15:31.