Militære operasjoner

Den økte vektleggingen av internasjonale operasjoner har medført store strukturelle og mentale omstillinger i Forsvaret. 

Den militære profesjonen er i endring, det samme gjelder forutsetningene for samfunnets støtte til militærmakten og Norges rolle i det nordatlantiske forsvarssamarbeidet.

Forskerne ved senteret arbeider særlig med de operative og organisatoriske erfaringene vi kan trekke av norske styrkers deltakelse i internasjonale operasjoner.


Forskningsprosjekter


Muligheter og begrensninger for en helhetlig tilnærming i internasjonale operasjoner

Doktorgradsprosjektet skal forklare og fortelle historien til det norske konseptet om en såkalt “helhetlig tilnærming”. Videre skal prosjektet se nærmere på hvordan en slik helhetlig tilnærming har blitt forstått og forsøkt implementert i felt i Afghanistan, samt analysere graden av samsvar mellom konsept og praksis. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.
Kontaktperson
: Lene EkhaugenErfaringslæring i Afghanistan
Prosjektet tar for seg Forsvarets formelle og uformelle rutiner for erfaringslæring i tilknytning til Afghanistan-operasjonen. Det ser også på innholdet i erfaringslæringen, og undersøker hvordan Forsvarets kultur og selvforståelse påvirker hvilke lærdommer som trekkes ut av erfaringene fra Afghanistan. Videre ser prosjektet på hvilken rolle erfaringslæring spiller med hensyn til utvikling av norsk policy, doktriner og operasjonsmønster i Afghanistan.
Kontaktperson: Torunn Laugen Haaland

Publisert 20. oktober 2014 13:24.. Sist oppdatert 12. oktober 2016 09:34.