Muligheter og begrensninger for en helhetlig tilnærming i internasjonale operasjoner – Lene Ekhaugen

Doktorgradsprosjektet skal forklare og fortelle historien til det norske konseptet om en såkalt “helhetlig tilnærming”. Videre skal prosjektet se nærmere på hvordan en slik helhetlig tilnærming har blitt forstått og forsøkt implementert i felt i Afghanistan, samt analysere graden av samsvar mellom konsept og praksis. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Et utvalg av Lene Ekhaugens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2014. "Samordning av virkemidler: "den norske modellen"". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 101–110. Universitetsforlaget.
  • 2014. "Norwegians in Maymanah: Between on-the-ground developments and domestic politics". I From Venus to Mars? Provincial Reconstruction Teams and the European Military Experience in Afghanistan, 2001-2014, redigert av Chiari Bernhard, 221–231. Rombach Druck- und Verlagshaus.
  •  2011. "Norsk alenegang i Afghanistan". Dagbladet, 05. april.
Publisert 11. desember 2017 12:03.. Sist oppdatert 14. januar 2019 15:43.