Erfaringslæring i Afghanistan

Prosjektet tar for seg Forsvarets formelle og uformelle rutiner for erfaringslæring i tilknytning til Afghanistan-operasjonen. Det ser også på innholdet i erfaringslæringen, og undersøker hvordan Forsvarets kultur og selvforståelse påvirker hvilke lærdommer som trekkes ut av erfaringene fra Afghanistan. Videre ser prosjektet på hvilken rolle erfaringslæring spiller med hensyn til utvikling av norsk policy, doktriner og operasjonsmønster i Afghanistan.

Et utvalg av Torunn Haalands tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  •  2012. "Doctrinal innovation in a small state". I Contemporary Military Innovation: Between anticipation and adaption, redigert av Dmitry (Dima) Adamsky og Kjell Inge Bjerga, 83–106. Routledge.
  • 2012. "Friendly War-Fighters and Invisible Women: Perceptions of gender and Masculinities in the Norwegian Armed Forces on Missions Abroad". I Making Gender, Making War. Violence, Military and Peacekeeping practices, redigert av Erika Svedberg og Annica Kronsell, 63–75. Routledge.
  • 2008. Small Forces with a Global Outreach. Role Perceptions in the Norwegian Armed Forces after the Cold War. Doktorgradsavhandling, Unipub forlag.
Publisert 11. desember 2017 12:26.. Sist oppdatert 24. januar 2018 16:06.