Veteranprogram under ledelse av FHS

Prosjektet er avsluttet.

Samarbeid med Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt (NiH/F), Krigsskolen (KS) og Luftkrigsskolen (LKSK). Forskningsprogrammet omhandler norske Afghanistan-veteraner og deres plass i det norske samfunnet. Programmet består av fire delprosjekter, som på ulike måter belyser hvordan denne gruppen mestrer og gir mening til sine krigserfaringer.

Delprosjekt 1 Opplevelse av egen livssituasjon blant veteraner og deres nærmeste familie. Verdien av anerkjennelse for mestring og meningsdannelse (IFS).

Delprosjekt 2 Læring under risiko og betydningen av ferdigheter for mestring og meningsdannelse før, under og etter deployering (NiH/F).

Delprosjekt 3 Mening og mestring blant veteraner i Luftforsvaret (LKSK).


Delprosjekt 4
 Mastergradsprosjekt om oppfølgingen av stabsoffiserer og deres familie under og etter deployering (KS).

Prosjektene har en tidsramme på fire år med oppstart høsten 2012. Veteranprogrammet finansieres av Forsvarsdepartementet og ledes av FHS.

Et utvalg av Elin Gustavsens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  •  2016. The construction of meaning among Norwegian Afghanistan veterans. International Sociology 31 (1): 21–36.
  • 2013. Equal treatment or equal opportunity? Male attitudes towards women in the Norwegian and US armed forces. Acta Sociologica 56 (4): 361–374.
  • 2012. "Grenaderer i Hæren". Rapport, Institutt for forsvarsstudier.


Publisert 11. desember 2017 12:55.. Sist oppdatert 6. august 2018 11:42.