ifs_780_gustavsenveteraneranifs_780_gustavsenveteraneranhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=93/media/PubImages/Gustavsen_veteranfamilier.jpg

Elin Gustavsen (2017): Meningsdannelse blandt norske Afghanistanveteraner og deres familie

PhD-prosjekt om meningsdannelse og selvforståelse blant tjenestegjørende veteraner og veteraner som har sluttet i Forsvaret.

Prosjektets målsetning var å belyse hvordan veteranene og deres nærmeste opplever at Forsvaret, det politiske Norge og det norske samfunn forstår deres krigserfaring – og hva dette betyr for dem selv og deres familie. 

Prosjektperioden var 2012–2016.

Resultater fra doktorgradsprosjektet:

  • Gustavsen, Elin. 2017. The Privatized Meaning of Wartime Deployments: Examining the Narratives of Norwegian Military Spouses. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 45 (4): 514–531.
  • 2016. The construction of meaning among Norwegian Afghanistan veterans. International Sociology 31 (1): 21–36.

Et utvalg av Elin Gustavsens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

Publisert 11. desember 2017 13:17.. Sist oppdatert 9. april 2018 09:14.