Sivil-militære relasjoner i Tyrkia

Doktorgradsprosjektet omhandler endringene i sivil-militære relasjoner i Tyrkia i perioden etter 2002. Prosjektet søker å forklare hvordan det tyrkiske forsvaret har tilpasset seg disse endringene, og hva denne tilpasningen vil bety for sivil-militære relasjoner i Tyrkia i fremtiden.

Lars Haugoms tidligere publikasjoner

    Publisert 11. desember 2017 15:19.. Sist oppdatert 9. oktober 2019 14:57.