Omstilling i andre land

Lenker til sentrale omstillingsdokumenter i land som Storbritannia, Danmark og Tyskland.
​Som en del av Omstillingsprogrammet har IFS igangsatt et forskningsprosjekt som sammenligner forsvarsomstilling på tvers av land i Europa.

Mens den norske forsvarsomstillingen ble ansett som ferdig i 2012, gikk startskuddet for runde to i flere land.
 
Storbritannia:
Storbritannia har vært gjennom omfattende forsvarsomstilling siden 80-tallet, og har blant annet gått langt i retning av privatisering og konkurranseutsetting av funksjoner. Denne trenden har fortsatt på 2000-tallet. Levene-utvalgets rapport fra 2011 er fremdeles et sentralt styringsdokument.

Danmark:
Danmark har gjennomført omfattende endringer i sin forsvarsstruktur. Likevel ble det i en offentlig utvalgsrapport fra 2012 identifisert en rekke nye innsparingsområder. Les rapporten Effektiviseringer og bedre økonomistyring.
Publisert 18. juni 2015 11:30.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:07.