Omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen – Bjerga, Bogen, Håkenstad og Melien

Prosjektet har kartlagt og analysert den norske forsvarssektorens utvikling i perioden 1990 til 2015. Det ble ferdigstilt høsten 2015, og resultatet foreligger i boken Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen, skrevet av Olav Bogen og Magnus Håkenstad.

Prosjektet har ført til den første faghistoriske, kildebaserte og helhetlige fremstilling av en av de største omstillingsprosesser i norsk offentlig sektor. Fremstillingen plukker opp tråden fra tidligere IFS-arbeider, som serien Norsk forsvarshistorie, og trekker veksler på et rikt utvalg nye kilder. Prosjektet har lagt særlig vekt på å kartlegge omstillingens hendelsesforløp og beveggrunner, grensesnittet mellom fagmilitære, politiske og departementale beslutningsmiljøer, og de strukturelle og langsiktige utfordringene i forsvarssektoren.

Prosjektet startet opp høsten 2012, og har vært finansiert av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben.

Et utvalg av Kjell Inge Bjergas tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

Et utvalg av Olav Bogens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  •  2017. Reluctant reformers: the economic roots of military change in Norway, 1990–2015. Defence Studies 17 (1): 23–37.
  • 2016. Forsvarets evige krise. Dagens næringsliv, 28. april.
  • 2015. Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen. Dreyer Forlag A/S.
Et utvalg av Magnus Håkenstads tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)
  • 2017. Reluctant reformers: the economic roots of military change in Norway, 1990–2015. Defence Studies 17 (1): 23–37.
  • 2015. Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen. Dreyer Forlag A/S.
  •  2013. "Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 54–73. Universitetsforlaget.
Et utvalg av Tor Jørgen Meliens tidligere publikasjoner (se ansattside for full oversikt)
  •  2017. For Kongen og Flåten. Matros Trosners dagbok 1710-1714. Fagbokforlaget.
  • 2016. Forsvarets sanitet Helse for stridsevne 1941-2016. Dreyer Forlag A/S.
  • 2014. Våre hemmelige soldater. Norske spesialstyrker. Del 1: Andre verdenskrig. Spartacus.
Publisert 14. desember 2017 10:32.. Sist oppdatert 14. desember 2017 13:29.