Forsvarets sentrale ledelse 1940–2003 – Kjell Inge Bjerga

Dette avsluttede doktorgradsprosjektet tok for seg utviklingen av den sentrale ledelse over et langt tidsrom. Det legges særlig vekt på å analysere utviklingen innen forsvarssektoren i et bredt samfunnsmessig perspektiv. Beslutningssystemet i Forsvaret relateres til den øvrige sentraladministrasjon i Norge samt til internasjonale utviklingstrekk.

Et utvalg av Kjell Inge Bjergas tidligere publikasjoner (se ansattside for full oversikt)

Publisert 14. desember 2017 10:47..