Kjell Inge Bjerga og Sigurd Sørlie: Det kongelige norske forsvarsdepartement 1940–2014

Dette er andre del av prosjektet som tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år. Arbeidet skal munne ut i bind 2.

Prosjektet tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år. Det legges vekt på å analysere departementets utvikling i en bred politisk og samfunnsmessig sammenheng, og å få frem hvor­dan departementets rolle og funksjon er utviklet under ulike varianter av det demokratiske stats­systemet i Norge.

 Første del av prosjektet

 

 

ifs_796_bjergasorliekongeligifs_785_bjergakristiansenkon/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaer-historie-og-teori/bjerga-kristiansen-kongelig-norsk-forsvarsdepartementDet kongelige norske forsvarsdepartement 1814–1940Første del av prosjektet som tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år, er ferdigstilt.ifs_796_bjergasorliekongelighttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1396


Et utvalg av Kjell Inge Bjergas tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

Et utvalg av Sigurd Sørlies tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2014. From Misguided Idealists to Genocidaires: The Waffen-SS Volunteers in Norwegian Memory Culture. I From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative? Redigert av Arnd Bauerkämper et al. Essen: Klartext Verlag.
  •  2014. Sonnenrad oder Hakenkreuz. Norwegische Freiwillige in der Waffen-SS und die Herausforderungen der Integration. I Die Waffen-SS. Neue Forschungen. Redigert av Jan Erik Schulte, Peter Lieb og Bernd Wegner. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
  • 2009. Nationale Sicherheit und liberale Freiheitsrechte. Das Dilemma von Norwegens totaler Verteidigung, 1945-1955. I Angst im Kalten Krieg. Redigertav Bernd Greiner, Christian Th. Müller og Dierk Walter. Hamburg: Verlag Hamburger Edition.


    Publisert 12. januar 2018 15:39.. Sist oppdatert 6. august 2018 11:35.