Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten, Omstillingskonferansen 2016Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6091
Jan Erik Finseth, Omstillingskonferansen 2016Jan Erik Finseth, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6090
Kjell Inge Bjerga, IFS, Omstillingskonferansen 2016Kjell Inge Bjerga, IFS, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6088
Anne Grette, partner i EY og leder av Offentlig sektor Norden, Omstillingskonferansen 2016Anne Grette, partner i EY og leder av Offentlig sektor Norden, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6087
Frede Hermansen, Politidirektoratet, Omstillingskonferansen 2016Frede Hermansen, Politidirektoratet, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6086
Steinar Gulichsen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Omstillingskonferansen 2016Steinar Gulichsen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6085
Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitet i Oslo, Omstillingskonferansen 2016Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitet i Oslo, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6084
Publikum II, Omstillingskonferansen 2016Publikum II, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6083
Per Martin Norheim-Martinsen, IFS, Omstillingskonferansen 2016Per Martin Norheim-Martinsen, IFS, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_2a.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6082
Publikum I, Omstillingskonferansen 2016Publikum I, Omstillingskonferansen 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Karusell_3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6081

Omstillingskonferansen 2016

7. april 2016 delte innlederne erfaringer fra omstilling og  effektivisering i andre sektorer og land. Hva er viktig? Jo, gjennomsiktighet, resultatmåling og læring.

​​​​​​​Kontreadmiral Louise K. Dedichen, sjef Forsvarets høgskole, og seniorforsker Per Martin Norheim-Martinsen, leder for Omstillingsprogrammet ved IFS, hilste velkommen. Dedichen understreket at omstilling er en nødvendig, kontinuerlig prosess som vi må lære oss å leve med. Norheim-Martinsen orienterte om
Omstillingsprogrammets digitale ressursbank, hvor forskning, dokumenter og statistikk om norsk forsvarsomstilling blir publisert.​


Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt hovedtalen.Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt deretter sin hovedtale. I likhet med Dedichen understreket statsråden at evnen til kontinuerlig forsvarsomstilling må være integrert i Forsvaret. Å skjerme seg fra forandring er umulig. Søreide la til at både Forsvaret og Nato generelt må bli tilført mer ressurser for å kunne øke den allierte forsvarsevnen. På den annen side må politikerne i sine prioriteringer også se til helheten og samfunnets ulike behov.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitet i Oslo, ledet konferansens første sesjon. Den handlet om erfaringene, mulighetene og begrensningene som ligger i omstilling av Forsvaret og andre sektorer.

Seniorforsker Per Martin Norheim-Martinsen var sesjonens første innleder. Han diskuterte i hvor stor grad forsvarssektoren er spesiell. Han trakk også fram behovet for komparativ forskning for å identifisere erfaringer, likheter og forskjeller mellom reformer i Forsvaret og andre sektorer.

Forskningsleder Steinar Gulichsen, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), snakket om økonomiske ufordringer og omstilling i forsvarssektoren. Han gikk særlig inn på den forsvarsspesifikke kostnadsveksten som skaper store utfordringer på investeringssiden.

Bjørn-Inge Larsen om erfaringene fra omstilling i helsesektoren.Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Helse og omsorgsdepartementet, fortalte om de økonomiske utfordringene og omstillingen i helsesektoren, særlig de utfordringene teknologi og demografi representerer.

Avdelingsdirektør Frede Hermansen, Politidirektoratet, orienterte om implementeringen av Politireformen, som fortsatt er i startfasen. Ifølge Hermansen har Forsvaret både langt mer erfaring og bedre forutsetninger til omstilling enn politiet.

Anne Grette, partner i EY og leder av Offentlig sektor Norden, var ordstyrer i konferansens andre sesjon. Den handlet om utfordringer med implementering i forbindelse med forsvarsomstilling.

Professor Kjell Inge Bjerga, IFS, snakket om styringsstrategier og motkrefter i forsvarssektoren. Bjerga mente at forsvarssektoren historisk har vært unntatt fra store rasjonaliseringsprosesser, men at denne trenden nå var i ferd med å bli brutt.

Viseadmiral (p) Jan Erik Finseth, sjef Forsvarsstaben 2008–2014, snakket om planlegging og styringsproblemer i Forsvaret. Han var særlig opptatt av hvor viktig det er med enighet når reformer blir gjennomført, og at forutsetningenene for reform ikke endres underhånden.

Generalløytnant Dennis Gyllensporre, sjef Försvarsmaktens högkvarter, orienterte om svensk forsvarsomstilling. Gyllensporre mente at Sverige har flyttet sitt fokus tilbake på Østersjøområdet og forsvaret av Sverige. Han trakk fram Försvarsmaktens legitimitetsproblemer, både internt i organiasjonen og eksternt i det svenske samfunnet. Legitimiteten må styrkes.

Niels Henrik Hedegaard fortalte om suksess og utfordringer fra dansk forsvarsomstilling.Avdelingssjef Niels Henrik Hedegaard, Forsvarsministeriet, presenterte hva Danmark har gjennomført av forsvarsomstilling. I store endringsprosesser mente han det var særlig viktig med en sterk implementeringsorganisasjon og støtte fra både ledelse og ansatte.

​​Etter begge sesjoner fulgte en livlig debatt mellom innlederne og konferansedeltakerne. Tre sentrale temaer i debatten var

  • Verdien av transparens og offentlig debatt i omstillingsprosesser
  • Pålitelige metoder for å måle effektivitet og effekter av omstilling
  • Viktigheten av å lære av erfaring ​

Konferanserapport av Magnus Petersson
Oversatt av Anna Therese Klingstedt
Publisert 7. april 2016 00:00.. Sist oppdatert 29. januar 2018 11:09.