Frem til Molotov-Ribbentrop-pakten: USSR, Tyskland og vestmaktene

Våren og sommeren 1939 forhandlet Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike om å stoppe Hitler.

Var trepartsforhandlingene en forspilt mulighet til å bygge opp en effektiv koalisjon rettet mot tysk aggresjon? Eller var veien frem til Molotov-Ribbentrop-pakten av 23. august allerede lagt, og trepartsforhandlingene dømt til å mislykkes?

Den 23. august undertegnet USSRS folkekommissær for utenrikssaker Vjatsjeslav M. Molotov og Nazi-Tysklands utenriksminister Joachim von Ribbentrop en ikke-angrepsavtale mellom Tyskland og Sovjetunionen.  Avtalen ble supplert av en hemmelig tilleggsprotokoll som fastsatte sovjetiske og tyske interessesfærer i Europa fra Finland til Svartehavet. Én uke senere startet krigen i Europa med det tyske angrepet på Polen den 1. september.

Faghistoriske og offentlige diskusjoner om Molotov-Ribbentrop-pakten og dens forhistorie har ofte reflektert et knippe underliggende spørsmål, og temperaturen i debatten har vært høy: 

  • Kunne krigen i Europa vært unngått om Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen hadde inngått en militærpolitisk avtale rettet mot tysk aggresjon, slik det ble forhandlet om våren og sommeren 1939? 
  • Var en slik trepartsavtale  i det hele tatt en reell mulighet? 
  • Hvilke faktorer bidro til at forhandlingene mellom USSR og de to vestmaktene strandet – manglende fransk og britisk interesse for et tett samarbeid med USSR, Polens avvisning av kravet om rett til gjennommarsj for sovjetiske tropper, eller sovjetisk manglende interesse? 
  • Når besluttet den sovjetiske ledelsen å satse på et samarbeid med Tyskland?

Det foreligger en omfattende litteratur om veien frem til Molotov-Ribbentrop-pakten. Engelskspråklige fremstillinger preges fortsatt av fronter og problemstillinger fra flere tiår tilbake og reflekterer bare i begrenset grad funn fra russisk, tysk og polsk forskning.

Gjennom å utnytte denne litteraturen, i kombinasjon med et detaljstudium av særlig russiske kilder, vil prosjektet bidra til fagdebatten om Molotov-Ribbentrop-avtalen og utbruddet av andre verdenskrig. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med det femårige forskningsprogrammet «En verden i total krig: Norge 1939–1945» ved UiT/Norges arktiske universitet.

Publisert 16. januar 2018 13:30..