Større forskningsprogrammer

​​​​​​​​​​​​

 

 

 

Asia-programmet<img alt="" src="/media/PubImages/forskning_asia_stud_Shanghai-Center-Tower-Chinas-Next-Tallest-Building.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Asia-programmetKinas og Indias vekst fører til en maktforskyvning mot Asia.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier
Det norske forsvaret på Balkan<img alt="" src="/media/PubImages/Balkanseminar_nov_16_Ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Det norske forsvaret på BalkanI perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og NATO-ledede operasjoner på Balkan. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/det-norske-forsvaret-på-balkan
Forsvarsomstilling<img alt="" src="/media/PubImages/omstilling_topp_original.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarsomstilling​Forskning på omstilling av Forsvaret er et viktig satsningsområde ved IFS.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Forsvarsomstilling
Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv<img alt="" src="/media/PubImages/Orion%20Andøya.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektivForskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv (S-pol) skal videreutvikle den teoretiske, konseptuelle og empiriske kompetansen om norsk sikkerhetspolitikk.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/norsk_sikkerhetspolitikk_i_strategisk_perspektiv
Norske veteraner og det sivile samfunnet<img alt="" src="/media/PubImages/Veteraner_førsteside_veteranprogram.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norske veteraner og det sivile samfunnetProsjektet er avsluttet. Hvordan norske veteraner og deres familier ut fra sine krigserfaringer mestrer og skaper mening i det norske samfunnet.http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/Veteraner
Planprogrammet<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_4688_edited.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PlanprogrammetGjennom Planprogrammet yter Institutt for forsvarsstudier (IFS) forskningsbaserte bidrag til langtidsplanleggingen i forsvarssektoren. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/planprogrammet-langtidsplanlegging-forsvarssektor
Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/Putin%20russlandsprogrammet_ferdig.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikkRusslandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/program-russland-forsvar-sikkerhetspolitikk

Publisert 6. mars 2014 14:24.. Sist oppdatert 30. oktober 2019 14:45.