Større forskningsprogrammer

​​​​​​​​​​​​

 

 

 

Det norske forsvaret på Balkan<img alt="" src="/media/PubImages/Balkanseminar_nov_16_Ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Det norske forsvaret på BalkanI perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og Nato-ledede operasjoner på Balkan. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/det-norske-forsvaret-på-balkan
Forsvarsomstilling<img alt="" src="/media/PubImages/omstilling_topp_original.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForsvarsomstillingEn viktig målsetning med programmet er å bidra inn i debatten om utviklingen av forsvarssektoren, samtidig som vi ser utviklingen i et bredere forskningsperspektiv. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Forsvarsomstilling
Norske veteraner og det sivile samfunnet<img alt="" src="/media/PubImages/Veteraner_førsteside_veteranprogram.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norske veteraner og det sivile samfunnetHvordan norske veteraner og deres familier ut fra sine krigserfaringer mestrer og skaper mening i det norske samfunnet.http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Forskning/Veteraner
Planprogrammet<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_4688_edited.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PlanprogrammetGjennom Planprogrammet yter Institutt for forsvarsstudier (IFS) forskningsbaserte bidrag til langtidsplanleggingen i forsvarssektoren. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/planprogrammet-langtidsplanlegging-forsvarssektor
Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/Putin%20russlandsprogrammet_ferdig.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikkRusslandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/program-russland-forsvar-sikkerhetspolitikk
Security and Defence in Northern Europe (SNE)<img alt="" src="/media/PubImages/security-in-northern-europe-research-IFS.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Security and Defence in Northern Europe (SNE)Forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe (SNE) har sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Europa som overordnet tema. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Security-and-Defence-in-Northern-Europe

Publisert 6. mars 2014 14:24.. Sist oppdatert 20. mars 2018 13:09.