090522-N-0780F-001090522-N-0780F-001http://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_transatlant_hires_090522-N-0780F-001a.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2098

Transatlantiske studier

Forskningsprosjekter og kontaktpersoner

Den internasjonale maktfordelingen og USAs globale nedslagsfelt er endret. Likefullt forblir de transatlantiske forbindelsene helt sentrale for Norge. Det krever at vi har innsikt i USAs strategiske tenkning og hvordan amerikanske myndighetene prioriterer i forsvarspolitikken

Senter for transatlantiske studier gjør historiefaglige og statsvitenskapelige analyser av viktige sider ved USAs opptreden internasjonalt. Forholdet mellom USA og Europa står sentralt i dette arbeidet.

 Prosjekter om amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk

 

 

Terrorkampens narrativer under Bush, Obama og Trump. Anders RomarheimTerrorkampens narrativer under Bush, Obama og Trump. Anders Romarheim<p><a href="/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/anders-romarheim-terrorkampens-narrativer-under-bush-obama-og-trump">​Les om Anders Romarheims forskningsprosjekt</a><br></p>
Trump, kjernefysisk modernisering og NATOs avskrekkingsevne. Svein MelbyTrump, kjernefysisk modernisering og NATOs avskrekkingsevne. Svein Melby<p>​<a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=45f4a0db-2b61-4257-a90b-68aa0317e2d2">Les om Svein Melbys forskningsprosjekt</a><br></p>
Politisk polarisering og amerikansk utenrikspolitikk. Michael MayerPolitisk polarisering og amerikansk utenrikspolitikk. Michael Mayer<p>​<a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=ff751358-d37c-4566-a7d8-421f4c9d03a7">Les om Michael Mayers forskningsprosjekt</a><br></p>

 Prosjekter om NATO og transatlantisk forsvarssamarbeid

 

 

How does the United States get its way in NATO. Johannes RøHow does the United States get its way in NATO. Johannes Rø<p><a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=aac37905-d1ec-4fb6-953c-b630c002ee02">​Les om Johannes Røs forskningsprosjekt</a><br></p>
Brexit, Trump och det framtida transatlantiska försvarssamarbetet. Magnus PeterssonBrexit, Trump och det framtida transatlantiska försvarssamarbetet. Magnus Petersson<p><a href="/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/magnus-petersson-brexit-trump-och-det-framtida-transatlantiska-forsvarssamarbetet"><span style="font-size:11pt;line-height:115%;font-family:arial, sans-serif;">​Les om Magnus Peterssons forskningsprosjekt</span></a><br></p>
TTIP – død ved ankomst? Kåre Dahl MartinsenTTIP – død ved ankomst? Kåre Dahl Martinsen<p>​<a href="/ifs/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=dd15d490-eece-4791-8487-2ca556af0f7d&TermSetId=4b35d8f5-4855-41ec-b372-51705a331088&TermId=3b52366b-66d5-4869-9b39-a7d19b9351c7">Les om Kåre Dahl Martinsens forskningsprosjekt</a><br></p>

 Prosjekter om perspektiver på transatlantisk militærmakt

 

 

Nytenkning om transatlantisk avskrekking. Michael MayerNytenkning om transatlantisk avskrekking. Michael Mayer<p>​<span style="font-size:11pt;line-height:115%;font-family:arial, sans-serif;"><a href="/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/michael-mayer-nytenkning-om-transatlantisk-avskrekking" target="_blank">Les om Michael Mayers forskningsprosjekt</a></span><br></p>
US Navy strategy and force structure 1989–2009. Amund LundesgaardUS Navy strategy and force structure 1989–2009. Amund Lundesgaard<p>​<span style="font-size:11pt;line-height:115%;font-family:arial, sans-serif;"><a href="/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/amund-lundesgaard-us-navy-strategy-and-force-structure-1989–2009" target="_blank">Les om Amund Lundesgaards forskningsprosjekt</a></span><br></p>

 Ansatte ved Senter for transatlantiske studier

 

 

Kubiak, KatarzynaKubiak, Katarzynahttp://forsvaret.no/ifs/kubiak-katarzyna
Lundesgaard, AmundLundesgaard, Amundhttp://forsvaret.no/ifs/lundesgaard_amund
Martinsen, Kåre Dahl Martinsen, Kåre Dahl http://forsvaret.no/ifs/martinsen_kare_dahl
Mayer, MichaelMayer, Michaelhttp://forsvaret.no/ifs/mayer_michael
Melby, SveinMelby, Sveinhttp://forsvaret.no/ifs/melby_svein
Petersson, MagnusPetersson, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/petersson_magnus
Romarheim, AndersRomarheim, Andershttp://forsvaret.no/ifs/romarheim_anders
Rø, Johannes GullestadRø, Johannes Gullestadhttp://forsvaret.no/ifs/ro_johannes_gullestad
Strand, SiriStrand, Sirihttp://forsvaret.no/ifs/strand-siri

Publisert 29. oktober 2014 14:03.. Sist oppdatert 25. september 2017 16:54.