090522-N-0780F-001090522-N-0780F-001http://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_transatlant_hires_090522-N-0780F-001a.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2098

Transatlantiske studier

Forskningsprosjekter og kontaktpersoner

Den internasjonale maktfordelingen og USAs globale nedslagsfelt er endret. Likefullt forblir de transatlantiske forbindelsene helt sentrale for Norge. Det krever at vi har innsikt i USAs strategiske tenkning og hvordan amerikanske myndighetene prioriterer i forsvarspolitikken

Senter for transatlantiske studier gjør historiefaglige og statsvitenskapelige analyser av viktige sider ved USAs opptreden internasjonalt. Forholdet mellom USA og Europa står sentralt i dette arbeidet.

 Amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk

 

 

ifs_37_transatlantiskifs_694_michaelmayerpolitisk/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/michael-mayer-politisk-polarisering-og-amerikansk-utenrikspolitikkPolitisk polarisering og amerikansk utenrikspolitikk – Michael Mayer ifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=178
ifs_37_transatlantiskifs_695_sveinmelbytrump,kjer/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/svein-melby-trump-kjernefysisk-modernisering-og-natos-avskrekkingsevneTrump, kjernefysisk modernisering og NATOs avskrekkingsevne – Svein Melbyifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=179
ifs_37_transatlantiskifs_696_andersromarheimterro/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/anders-romarheim-terrorkampens-narrativer-under-bush-obama-og-trumpTerrorkampens narrativer under Bush, Obama og Trump – Anders Romarheimifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=180

 NATO og transatlantisk forsvarssamarbeid

 

 

ifs_37_transatlantiskifs_697_karedahlmartinsentti/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/kare-dahl-martinsen-ttip-dod-ved-ankomstTTIP – død ved ankomst? Kåre Dahl Martinsenifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=181
ifs_37_transatlantiskifs_698_magnuspeterssonbrexi/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/magnus-petersson-brexit-trump-och-det-framtida-transatlantiska-forsvarssamarbetetBrexit, Trump och det framtida transatlantiska försvarssamarbetet – Magnus Peterssonifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=182
ifs_37_transatlantiskifs_703_johannesrohowdoesthe/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/johannes-ro-how-does-the-united-states-get-its-way-in-natoHow does the United States get its way in NATO – Johannes Røifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=185

 Perspektiver på transatlantisk militærmakt

 

 

ifs_37_transatlantiskifs_699_michaelmayernytenkni/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/michael-mayer-nytenkning-om-transatlantisk-avskrekkingNytenkning om transatlantisk avskrekking – Michael Mayerifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=184
ifs_37_transatlantiskifs_704_amundlundesgaardusna/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/amund-lundesgaard-us-navy-strategy-and-force-structure-1989–2009US Navy strategy and force structure 1989–2009 – Amund Lundesgaardifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=186

 Ansatte ved Senter for transatlantiske studier

 

 

Lundesgaard, AmundLundesgaard, Amundhttp://forsvaret.no/ifs/lundesgaard_amund
Martinsen, Kåre Dahl Martinsen, Kåre Dahl http://forsvaret.no/ifs/martinsen_kare_dahl
Mayer, MichaelMayer, Michaelhttp://forsvaret.no/ifs/mayer_michael
Melby, SveinMelby, Sveinhttp://forsvaret.no/ifs/melby_svein
Petersson, MagnusPetersson, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/petersson_magnus
Romarheim, AndersRomarheim, Andershttp://forsvaret.no/ifs/romarheim_anders
Rø, Johannes GullestadRø, Johannes Gullestadhttp://forsvaret.no/ifs/ro_johannes_gullestad

Publisert 29. oktober 2014 14:03.. Sist oppdatert 14. august 2017 15:24.