090522-N-0780F-001090522-N-0780F-001http://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_transatlant_hires_090522-N-0780F-001a.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2098

Transatlantiske studier

Forskningsprosjekter og kontaktpersoner

Den internasjonale maktfordelingen og USAs globale nedslagsfelt er endret. Likefullt forblir de transatlantiske forbindelsene helt sentrale for Norge. Det krever at vi har innsikt i USAs strategiske tenkning og hvordan amerikanske myndighetene prioriterer i forsvarspolitikken

Senter for transatlantiske studier gjør historiefaglige og statsvitenskapelige analyser av viktige sider ved USAs opptreden internasjonalt. Forholdet mellom USA og Europa står sentralt i dette arbeidet.

Prosjekter om amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Terrorkampens narrativer under Bush, Obama og Trump

Anders Romarheim

Trump, kjernefysisk modernisering og NATOs avskrekkingsevne

Svein Melby

Politisk polarisering og amerikansk utenrikspolitikk

Michael MayerProsjekter om NATO og transatlantisk forsvarssamarbeid

How does the United States get its way in NATO

Magnus Petersson

TTIP – død ved ankomst?

Kåre Dahl Martinsen


Prosjekter om perspektiver på transatlantisk militærmakt

Nytenkning om transatlantisk avskrekking

Michael Mayer

US Navy strategy and force structure 1989–2009

Amund Lundesgaard


 Ansatte ved Senter for transatlantiske studier

 

 

Kubiak, KatarzynaKubiak, Katarzynahttp://forsvaret.no/ifs/kubiak-katarzyna
Lundesgaard, AmundLundesgaard, Amundhttp://forsvaret.no/ifs/lundesgaard_amund
Martinsen, Kåre Dahl Martinsen, Kåre Dahl http://forsvaret.no/ifs/martinsen_kare_dahl
Mayer, MichaelMayer, Michaelhttp://forsvaret.no/ifs/mayer_michael
Melby, SveinMelby, Sveinhttp://forsvaret.no/ifs/melby_svein
Petersson, MagnusPetersson, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/petersson_magnus
Romarheim, AndersRomarheim, Andershttp://forsvaret.no/ifs/romarheim_anders
Rø, Johannes GullestadRø, Johannes Gullestadhttp://forsvaret.no/ifs/ro_johannes_gullestad
Strand, SiriStrand, Sirihttp://forsvaret.no/ifs/strand-siri

Publisert 29. oktober 2014 14:03.. Sist oppdatert 11. november 2017 11:43.