090522-N-0780F-001090522-N-0780F-001http://forsvaret.no/media/PubImages/forskning_transatlant_hires_090522-N-0780F-001a.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2098

Transatlantiske studier

Forskningsprosjekter og kontaktpersoner.

Den internasjonale maktfordelingen og USAs globale nedslagsfelt er endret. Likefullt forblir de transatlantiske forbindelsene helt sentrale for Norge. Det krever at vi har innsikt i USAs strategiske tenkning og hvordan amerikanske myndighetene prioriterer i forsvarspolitikken

Senter for transatlantiske studier gjør historiefaglige og statsvitenskapelige analyser av viktige sider ved USAs opptreden internasjonalt. Forholdet mellom USA og Europa står sentralt i dette arbeidet.

 Prosjekter om amerikansk sikkerhets- og forsvarspolitikk

 

 

ifs_37_transatlantiskifs_695_sveinmelbytrump,kjer/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/svein-melby-trump-kjernefysisk-modernisering-og-natos-avskrekkingsevneSvein Melby: Trump, kjernefysisk modernisering og NATOs avskrekkingsevneifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1866
ifs_37_transatlantiskifs_696_andersromarheimterro/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/anders-romarheim-terrorkampens-narrativer-under-bush-obama-og-trumpAnders Romarheim: Terrorkampens narrativer under Bush, Obama og Trumpifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1867


 Prosjekter om NATO og transatlantisk forsvarssamarbeid

 

 

ifs_37_transatlantiskifs_697_karedahlmartinsentti/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/kare-dahl-martinsen-ttip-dod-ved-ankomstKåre Dahl Martinsen: TTIP – død ved ankomst? ifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1868
ifs_37_transatlantiskifs_698_magnuspeterssonbrexi/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/magnus-petersson-brexit-trump-och-det-framtida-transatlantiska-forsvarssamarbetetMagnus Petersson: Brexit, Trump och det framtida transatlantiska försvarssamarbetetifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1869
ifs_37_transatlantiskifs_703_johannesrohowdoesthe/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/johannes-ro-how-does-the-united-states-get-its-way-in-natoJohannes Rø: How does the United States get its way in NATOifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1870


 Prosjekter om perspektiver på transatlantisk militærmakt

 

 

ifs_37_transatlantiskifs_704_amundlundesgaardusna/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier/amund-lundesgaard-us-navy-strategy-and-force-structure-1989–2009Amund Lundesgaard: US Navy strategy and force structure 1989–2009ifs_37_transatlantiskhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1871


 Ansatte ved Senter for transatlantiske studier

 

 

Lundesgaard, AmundLundesgaard, Amundhttp://forsvaret.no/ifs/lundesgaard_amund
Martinsen, Kåre Dahl Martinsen, Kåre Dahl http://forsvaret.no/ifs/martinsen_kare_dahl
Melby, SveinMelby, Sveinhttp://forsvaret.no/ifs/melby_svein
Petersson, MagnusPetersson, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/petersson_magnus
Romarheim, AndersRomarheim, Andershttp://forsvaret.no/ifs/romarheim_anders
Rø, Johannes GullestadRø, Johannes Gullestadhttp://forsvaret.no/ifs/ro_johannes_gullestad
Svenungsen, BjørnSvenungsen, Bjørnhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/svenungsen-bjorn

Publisert 29. oktober 2014 14:03.. Sist oppdatert 13. juni 2018 08:15.