USAs Nato-politikk

Nato har endret karakter etter slutten på den kalde krigen. Det påvirker samarbeidet over Atlanterhavet Fra å ha vært en tradisjonell forsvarsallianse primært innrettet for å forsvare medlemslandenes territorium, er Nato i dag engasjert i å løse oppgaver også utenfor medlemslandenes grenser.

USA har bestandig vært en avgjørende pådriver og premissleverandør for utviklingen av Nato, og Senter for transatlantiske studier følger kontinuerlig amerikansk Nato-debatt, og hvordan denne tenkningen omsettes i praktisk politikk.

Mer konkret legger vi vekt på å studere USAs prioriteringer i alliansen, byrdefordelingsdebatten, de mange implikasjonene av det transatlantiske samarbeidet, og hvordan Norge påvirker og påvirkes av utviklingen i Nato.


Forskningsprosjekter


USA, NATO and Norway: Conditions for transatlantic security cooperation
Ingen annen stat kan i dag  måle seg med USAs militære kapasitet. Likevel har USA i Obamas presidentperiode blitt betraktet som mindre villig til å anvende militærmakt. Hvor avgjørende er innenrikspolitiske faktorer for en administrasjons beslutning om å bruke militærmakt? I dette prosjektet analyseres nettopp hvordan innenrikspolitiske prosesser har påvirket USAs tiltakende uvilje mot å ta politisk, militært og diplomatisk lederskap globalt. 
Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet
Kontaktperson: Michael Mayer


How does the United States get its way in NATO?
Hensikten med dette prosjektet er å ta rede på hvordan USA opptrer overfor Nato-allierte for å besørge at alliansens politikk samsvarer med egne interesser. Prosjektet sporer utviklingen av en felles missilforsvarspolitikk i Nato og analyser hvordan USAs mellom 1998 og 2008 gikk frem for å overbevise skeptiske allierte om at missilforsvar burde utvikles innenfor en Nato-ramme. Prosjektet undersøker spesielt utviklingen av Norges holdning til missilforsvar i NATO og USAs innflytelse på denne.

Kontaktperson: Johannes Gullestad Rø


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publisert 4. mars 2014 15:09.. Sist oppdatert 12. oktober 2016 09:30.