USAs militærmakt

Militærmakt er et viktig virkemiddel i utøvelsen av amerikansk sikkerhetspolitikk. USAs militære strategier og styrker påvirker både de globale maktforholdene og landets allierte, heriblant Norge.

Konfliktene i Irak og Afghanistan og svekket økonomi krever at USAs forsvarsmakt må omstille seg. Endringene gjelder alt fra doktriner, organisasjon og utdanning til materiellutvikling – hele spekteret av militære kapasiteter.

Sjømakt er også viktig: Mye tyder på at USA i tiden fremover vil legge stor vekt på Marinen for å posisjonere seg strategisk og sikre  internasjonale farvann. 

Ved Senter for transatlantiske studier følger vi den amerikanske omstillingen tett og stiller flere spørsmål:

  • Hvilken rolle spiller moderne militærteknologi?
  • Hvordan er avveiningen mellom ulike typer operasjoner, som konvensjonell krig, stabiliseringsoperasjoner og opprørsbekjempelse?
  • Hva er balansen mellom konvensjonell og ikke-konvensjonell avskrekking?


Forskningsprosjekter

US Navy strategy and force structure 1989–2009
Prosjektet ser nærmere på utviklingen av strategi og styrkestruktur i den amerikanske marinen etter den kalde krigen. Det undersøker trusselvurde­ringene i de forskjellige strategiske dokumentene, hvilke geografiske områder av verden som blir prioritert og hvordan marinen ser for seg at ope­rasjoner i konfliktsituasjoner vil arte seg. I tillegg kartlegger prosjektet hvordan styrkestrukturen har utviklet seg i denne perioden og om de stra­tegiske prioriteringene fikk konsekvenser for reell og planlagt styrkestruktur.
Gjennomføring: Amund Lundesgaard​​

​​
Publisert 4. mars 2014 15:10.. Sist oppdatert 12. oktober 2016 09:29.