Amund Lundesgaard: US Navy strategy and force structure 1989–2009

Prosjektet er ferdigstilt.

Prosjektet ser nærmere på utviklingen av strategi og styrkestruktur i den amerikanske marinen etter den kalde krigen. Det undersøker trusselvurde­ringene i de forskjellige strategiske dokumentene, hvilke geografiske områder av verden som blir prioritert og hvordan marinen ser for seg at ope­rasjoner i konfliktsituasjoner vil arte seg. 

I tillegg kartlegger prosjektet hvordan styrkestrukturen har utviklet seg i denne perioden og om de stra­tegiske prioriteringene fikk konsekvenser for reell og planlagt styrkestruktur. 

Et utvalg av Amund Lundesgaards tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2016. Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War. Doktorgradsavhandling, 07 Oslo Media.
  • 2011. US Navy strategy and force structure after the Cold War. IFS Insight, nr. 4. Institutt for forsvarsstudier.


Publisert 26. juli 2017 14:20.. Sist oppdatert 6. august 2018 15:52.