Anders Romarheim: Terrorkampens narrativer under Bush, Obama og Trump

​Etter 9/11 erklærte Bush sin krig mot terrorisme. Obama valgte derimot å gjøre det han kunne for å "pensjonere" frasen "krig mot terror". Han ville heller redefinere det hele til en kamp mot al Qaeda og tilsluttede grupperinger. Obama tok "targeted killings" med droneanslag til nye høyder, og hans strategi har raidet som drepte Osama bi Laden i Abbotabad som sin største suksess. 

Donald Trump arvet dronekrigen fra Obama, i tillegg til en kampanje mot ISIL i Midtøsten. Nedkjempelse av ISIL var blant få konkrete utenrikspolitiske valgløfter fra Trumps presidentkampanje. 

Dette prosjektet tar for seg de overordnede narrativen i krigen mot terror, og Obamas dronekrig. Hvor plasserer Trump-administrasjonen seg i forhold til de tidligere administrasjonene? Hva er Trumps narrativ i møte med terrorisme?

Et utvalg av Anders Romarheims tidligere arbeider (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2015. War at Home: Strategic Narratives of the War on Terrorism. Doktorgradsavhandling, King's College.
  • 2017. "USA og Norge i Trumps verden". Internasjonal Politikk (1).
  • 2012. "Decades of terrorism". Internasjonal Politikk 70 (1): 85–96.


Publisert 20. juli 2017 10:37.. Sist oppdatert 22. januar 2018 14:06.