Johannes Rø: How does the United States get its way in NATO

Hensikten med dette prosjektet er å ta rede på hvordan USA opptrer overfor NATO-allierte for å besørge at alliansens politikk samsvarer med egne interesser. 

Prosjektet sporer utviklingen av en felles missilforsvarspolitikk i NATO og analyser hvordan USA mellom 1998 og 2008 gikk frem for å overbevise skeptiske allierte om at missilforsvar burde utvikles innenfor en NATO-ramme. 

Prosjektet undersøker spesielt utviklingen av Norges holdning til missilforsvar i NATO og USAs innflytelse på denne. 

Et utvalg av Johannes Røs tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2013. Mechanistic Realism and US Foreign Policy. A new framework for analysis. Routledge.
  • 2011. Inside the Black Box - Offensive Realism and the U.S. Response to 9/11. Doktorgradsavhandling, Unipub forlag.
  • 2015. "Dilemmaene i utenrikspolitikken viskes ut". Morgenbladet, 5. mars.


Publisert 26. juli 2017 14:10.. Sist oppdatert 22. januar 2018 14:10.