Kåre Dahl Martinsen: TTIP – død ved ankomst?

EU og USA ble enige om å starte forhandlinger om et transatlantiske investerings- og handelspartnerskap (TTIP) i 2013. TTIP skulle være "et økonomisk NATO", sterkt nok til å sikre fortsatt vestlig hegemoni i internasjonal handelspolitikk. Sammen ville de to sidene av Atlanteren kunne danne en motvekt til Kina. 

På europeisk side var det forventet at særlig franske politikere ville motsette seg avtalen fordi den ville ramme fransk landbruk og kulturpolitikk. Den franske regjeringen klarte tidlig å få begge områder unntatt fra forhandlingene. Et tett samarbeid mellom regjering og parlament gjorde at motstanden mot TTIP forble begrenset. 

I Tyskland var utviklingen motsatt. Regjeringen inntok en passiv holdning og gjorde intet for å motvirke den voksende kritikken mot partnerskapet i befolkningen eller i Forbundsdagen. Kritikken dreide seg særlig om EUs forhandlingsstrategi, som stengte for politisk innsyn og kontroll fra medlemslandene. Dette reduserte Forbundsdagen til et sandpåstrøingsorgan. I 2016 erklærte Sigmar Gabriel, leder for SPD og visekansler, TTIP for død.

En komparativ analyse av Forbundsdagen og Assemblée nationale vil få frem regjeringens påvirkning på den parlamentariske dagsorden. Så langt har studier i stor grad fokusert på ekstra-parlamentariske hendelser og bevegelsers betydning for hva som vies oppmerksomhet. Få har tatt for seg hvordan regjeringen bevisst kan minimere parlamentarikernes motforestillinger som i Frankrike, eller hvordan passivitet kan føre til en utvikling der regjeringen taper en sak som i utgangspunktet hadde bred støtte som i Tyskland.  En komparativ analyse vil også få frem hvordan parlamentarikerne i EUs viktigste land oppfattet de geostrategiske implikasjonene av TTIP.

Et utvalg av Kåre Dahl Martinsens tidligere arbeider (se ansattsiden for full oversikt)


Publisert 20. juli 2017 11:01.. Sist oppdatert 22. januar 2018 14:07.