Nytenkning om transatlantisk avskrekking – Michael Mayer

Dette prosjektet er avsluttet.

​Konsepter om avskrekking har fått en fornyet interesse blant NATO etter aggressive russiske handlinger og den tilsynelatende svekket amerikanske forpliktelsen til europeisk sikkerhet under president Donald Trump. Ny teknologiske løsninger har i tillegg åpnet for nye opsjoner for avskrekking, inkludert informasjonskrigføring, cyberoperasjoner og autonome systemer. 

Dette prosjektet kombinerer nye akademisk tenkning om avskrekking med klassiske verk om temaet. Gjennomgangen vil bidra med en dypere forståelse av avskrekkingsdynamikkene og hvordan nye teknologier kan integreres i eksisterende konsepter.

Et utvalg av Michael Mayers tidligere arbeider 

  • 2015. Strategic Uncertainty and Missile Defence: Revisiting the 1999 National Intelligence Estimate. Contemporary Security Policy 36 (3): 432–452.
  • Mayer, Michael John. 2015. The New Killer Drones: Understanding the Strategic Implications of Next-Generation Unmanned Combat Aerial Vehicles. International Affairs 91 (4): 765–780.
  • 2014. US Missile Defense Strategy: Engaging the Debate.Lynne Rienner Publishers.
  • 2013. Behind the Shield: The Strategy of US Ballistic Missile Defense. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.


Publisert 20. juli 2017 11:33.. Sist oppdatert 13. juni 2018 08:13.