Svein Melby: Trump, kjernefysisk modernisering og NATOs avskrekkingsevne

​Avskrekking har alltid representert en hovedkomponent i NATOs sikkerhetspolitiske konsept. Kjernefysiske våpen har i hele alliansens eksistens vært ansett som en helt nødvendig del av grunnlaget for troverdig avskrekking. En troverdighet som i sin tur alltid har vært avhengig av en sikker kopling til USAs strategiske kjernevåpenstyrke. Tvil rundt denne koplingen har også forårsaket de fleste av de interne "kriser" som alliansen har gjennomlevd. Derfor har mulige konsekvenser for såkalt extended deterrence måtte inngå som en nødvendig del av den analyse USA har måtte foreta ved endringer vedrørende sin strategiske kjernevåpenstyrke, enten det har dreid seg om modernisering eller rustningskontroll. 

Trump-administrasjonen har bebudet økt vekt på USAs kjernevåpenstyrke, og ulike former for modernisering og endring av styrkestruktur vil trolig bli gjennomført. I dette prosjektet vil vi derfor foreta en nærmere gjennomgang av de viktigste endringer som kan komme på tale, og analysere om, og i så fall, hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for NATOs avskrekkingsevne.

Et utvalg av Svein Melbys tidligere arbeider (se ansattsiden for full oversikt)

Publisert 20. juli 2017 10:26.. Sist oppdatert 22. januar 2018 14:05.