Avsluttede forskningsprosjekter og aktiviteter ved IFS

 Norsk og europeisk sikkerhetspolitikk

 

 

ifs_758_avsluttedeforskningsifs_726_livparnemorusslandma/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/liv-parnemo-russland-marine-prioriteringerLiv Parnemo: Russia's Naval Posture. Priorities and strategic aims after the Ukrainian crisis​Prosjektet er avsluttet. Ta kontakt med Senter for norsk og europeisk sikkerhet hvis du har spørsmål.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1515
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_733_ingeridmariaopdahlru/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/ingerid-maria-opdahl-russland-energi-utenrikspolitikk/media/PubImages/Opdahl-PhD-energi-russisk-utenrikspolitikk_ingress.jpgOpdahl (2015): Energi og russisk utenrikspolitikk i SUS-området under Putinifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1516
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_737_hakonlundesaxieuropa/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/hakon-lunde-saxi-europa-væpnede-styrker/media/PubImages/Saxi_PhD_%20tysk%20og%20britisk_ingress.jpgHåkon Saxi: De tyske og britiske væpnede styrker 1990–2014 (PhD-prosjekt)ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1517
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_735_katarzynazyskarcticm/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/katarzyna-zysk-arctic-maritime-securityMaritime security: rights and interests in the Arctic – Katarzyna ZyskThe project is completed.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1518
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_808_andreasosthagennaton/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/andreas-osthagen-nato-nordområder-misoppfatning-motforestillingAndreas Østhagen: NATO i nordområdene. Misoppfatninger og motforestillingerifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1519
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_806_hakonsaxityskbritisk/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/hakon-saxi-tysk-britisk-forsvarssamarbeidHåkon Lunde Saxi: Tyske og britiske tilnærminger til forsvarssamarbeid: Framework Nations Concept og Joint Expeditionary ForceProsjektet er ferdigstilt.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1520
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_807_andreasosthagenkystv/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/andreas-osthagen-kystvakt-forsvarssamarbeid-arktisAndreas Østhagen: Kystvakter som en arena for forsvarssamarbeid i ArktisProsjektet er avsluttet.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1521
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_809_ingridlundestadusano/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet/ingrid-lundestad-usa-nord-europa-samarbeidIngrid Lundestad: USAs samarbeid med nord-europeiske land etter 1991Prosjektet er avsluttet.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1522 Transatlantiske studier

 

 

ifs_758_avsluttedeforskningsifs_687_lundesgaard(2016)den/ifs/Forskning/doktorgradsprosjekter-ved-ifs/lundesgaard-(2016)-den-amerikanske-marinen-etter-den-kalde-krigen/media/PubImages/2017-11-11_PhD_Lundesgaard_toppbilde.jpgAmund Lundesgaard: Den amerikanske marinen etter Den kalde krigen (PhD-prosjekt)Amund Lundesgaards doktorgradsavhandling handler om endringene i amerikansk strategi og materiellinvestering etter slutten på den kalde krigen.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1523


 Sivil-militære relasjoner

 

 

ifs_758_avsluttedeforskningsifs_785_bjergakristiansenkon/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Militaer-historie-og-teori/bjerga-kristiansen-kongelig-norsk-forsvarsdepartementDet kongelige norske forsvarsdepartement 1814–1940Første del av prosjektet som tar for seg Forsvarsdepartementets historie gjennom 200 år, er ferdigstilt.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1524

 Asiatisk sikkerhet

 

 

ifs_758_avsluttedeforskningsifs_744_oysteintunsjokinausa/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/oystein-tunsjo-kina-usa-sikkerhetspolitikkØystein Tunsjø: Kina, USA og sikkerhetspolitikk i Øst-Asiaifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1525
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_754_oysteintunsjokinaene/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/oystein-tunsjo-kina-energi-sikkerhetspolitikkØystein Tunsjø: Kinas energisikkerhetspolitikkifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1526
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_743_joingebekkevoldkinal/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/jo-inge-bekkevold-kina-lederskap-konsekvenserJo Inge Bekkevold: Kinas nye lederskapifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1527
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_746_bjorngronningjapanma/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bjorn-gronning-japan-maktforskyvning-sikkerhetspolitikkBjørn Grønning: Japans sikkerhetspolitiske respons på maktforskyvning i Øst-AsiaProsjektet er avsluttetifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1528
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_762_rosethrusslandpoliti/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/roseth-russland-politikk-kinaRusslands politikk ovenfor et voksende Kina – Tom RøsethProsjektet er ferdigstilt.ifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1529
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_763_hsiungkinarussland/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/hsiung-kina-russlandChristopher Hsiung: Kinas forhold til Russlandifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1530
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_769_bowersmarineoperasjo/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bowers-marineoperasjoner-øst-asiaIan Bowers: Ikke-tradisjonelle marineoperasjoner i Øst-Asiaifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1531
ifs_758_avsluttedeforskningsifs_760_bekkevoldrosethhsiun/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/bekkevold-roseth-hsiung-asia-arktisBekkevold, Røseth og Hsiung: Asia i Arktisifs_758_avsluttedeforskningshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=1532


Publisert 11. november 2017 12:14.. Sist oppdatert 9. februar 2018 11:04.