Balkanseminar_nov_16_IngressBalkanseminar_nov_16_Ingresshttp://forsvaret.no/media/PubImages/Balkanseminar_nov_16_Ingress.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7745

Det norske forsvaret på Balkan

I perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og NATO-ledede operasjoner på Balkan.

​​​​​​​​​Målt i antall tjenestegjørende gjør dette Balkan-engasjementet til etterkrigstidens største norske internasjonale militærengasjement etter Tysklandsbrigaden (1947–53) og UNIFIL (1978–98).

Bal
kanprosjektet ved IFS retter søkelyset mot et kapittel i Norges forsvarshistorie som i etterkant har havnet i skyggen av den militære deltakelsen i Afghanistan. Sentrale spørsmål i prosjektet er: Hvorfor ble norske soldater sendt til Balkan, hva gjorde de der, og hva opplevde de?

Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse som vil være den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av det norske militære engasjementet på Balkan. 

Prosjektet er finansiert av Forsvarets Veteranavdeling (FVA) og stiftelsen Fritt Ord.


Balkanprosjektet hadde oppstart i september 2016. Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse som vil være den første samlede, forskningsbaserte fremstillingen av det norske militære engasjementet på Balkan.​​

 Relaterte publikasjoner

 

 

Slåtten, Martin Lau og Håkon Lunde Saxi. 2018. "Den lange og blodige beleiringen". Aftenposten Historie (2): 96–103.Slåtten, Martin Lau og Håkon Lunde Saxi. 2018. "Den lange og blodige beleiringen". Aftenposten Historie (2): 96–103.

Publisert 26. oktober 2016 10:37.. Sist oppdatert 30. desember 2019 09:56.