ifs_687_lundesgaard(2016)denifs_687_lundesgaard(2016)denhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=81/media/PubImages/2017-11-11_PhD_Lundesgaard_toppbilde.jpg

Lundesgaard (2016): Den amerikanske marinen etter Den kalde krigen

Amund Lundesgaards doktorgradsavhandling handler om endringene i amerikansk strategi og materiellinvestering etter slutten på den kalde krigen.

Lundesgaard, Amund Nørstrud. 2016. 
Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold WarUniversitetet i Oslo. 380 sider. 

Slutten på den kalde krigen førte til store endringer for den amerikanske marinen. Rivalen de siste 45 årene smuldret opp og forsvant i løpet av få år, og dermed forsvant den sovjetiske trusselen mot amerikansk kontroll på havene. Den amerikanske marinen endret derfor sitt strategiske utsyn og sine styrker. Avhandlingen viser at den amerikanske marinens strategi gikk fra å legge vekt på sjøkrig først på 1980-tallet, til å legge vekt på aksjoner mot land etter Sovjetunionens fall. Med fremveksten av Kina og et mer selvsikkert Russland de siste ti årene, har den amerikanske marinen igjen begynt å bekymre seg for trusler til sjøs.

Denne endringen i strategisk utsyn gjenspeiles i den amerikanske marinens investeringer i militært utstyr. Rett etter Den kalde krigen ble eksisterende skip og våpensystemer tilpasset for lettere å fungere som flytende baser for fly, missiler og bakkestyrker som kunne brukes i konflikter på land. Videre ble flere planlagte skip og våpensystemer som var utformet for å utkjempe tredje verdenskrig kansellert, og nye våpen og skip ble utviklet.

Med den økende utfordringen fra Russland og Kina endret våpenprogrammene og skipsbyggingen igjen retning for å tilpasse marinen til de nye utfordringene.

 

 

ifs_687_lundesgaard(2016)denifs_687_lundesgaard(2016)denhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=80https://youtu.be/b14xyf6NHH8


Lundesgaards tidligere arbeid om den amerikanske marinen (ligger på nettet):Publisert 15. mai 2017 12:57.. Sist oppdatert 12. januar 2018 15:56.