ifs_824_programrusslandforsvifs_824_programrusslandforsvhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=362/media/PubImages/Putin russlandsprogrammet_ferdig.jpg

Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Russlandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Utviklingen i Russland påvirker Norges sikkerhetspolitiske situasjon og er sentral for utformingen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hensikten med Russlandsprogrammet ved IFS er å bidra til ny kunnskap og innsikt om russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom forskning og formidling av høy kvalitet. Programmet vil analysere hvordan russisk politikk blir utformet og utøvd, og se på Russlands bruk av politiske og militære virkemidler. Sentralt står også implikasjoner og konsekvenser av Russlands utvikling for internasjonal sikkerhet og for Norge. 

Sentrale temaer i russlandsprogrammet

  • Russland som aktør i internasjonal sikkerhetspolitikk
  • Russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Russisk militærstrategi
  • Russisk innflytelse på den sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingen i nordområdene og Arktis
  • Russlands økonomi og energisektor i en sikkerhetspolitisk ramme
  • Politisk og sosial utvikling som en faktor i russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Deltagende forskere

 Avholdte arrangementer

 

 

Power and elites in Russia: How to run an authoritarian state.<img alt="" src="/media/PubImages/Power_and_Elites_kollasj3_internett.png" width="400" style="BORDER:0px solid;" />Power and elites in Russia: How to run an authoritarian state.On 8 March NDUC/Norwegian Institute for Defence Studies presented its Russia Programme. http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/power-and-elites-in-russia

Publisert 13. april 2018 13:04.. Sist oppdatert 2. september 2019 11:47.