Russlands strategiske selskaper og staten

​Postdoktorprosjekt innen RUSECOPOL.

Prosjektet studerer Russlands strategiske selskaper i lys av eliterelasjoner blant statlige, økonomiske og sikkerhetsaktører. Sentrale spørsmål er: 

  • Hvem kontrollerer Russlands strategiske selskaper og hvorfor? 
  • Oligark eller "silovark": Utgjør det noen forskjell? 
  • Russlands ressurspolitikk i Arktis: vinnere og tapere. 

«Russlands strategiske selskaper og staten» ser særlig på utvalgte strategiske selskaper som utvinner Russlands arktiske mineralressurser. 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd via NORRUSS Pluss. 


Publisert 2. september 2019 11:04.. Sist oppdatert 18. juni 2020 09:44.