ifs_910_senterinternasjonalsifs_910_senterinternasjonalshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=422/media/PubImages/Oystein tungsjo bipolarity US china Ingress.jpg

Senter for internasjonal sikkerhet

Senter for internasjonal sikkerhet analyserer globale strategiske utviklingstrekk med særlig henblikk på stormaktrivalisering rundt verdenshavene. Maktspillet i Asia, samt USA og transatlantiske forbindelser, vies særlig oppmerksomhet. Videre jobber senteret også med å forstå nyere trusler slik som terrorisme, påvirkningsoperasjoner og cyberangrep.

 Forskningsprogrammer ved senteret

 

 

ifs_910_senterinternasjonalsifs_11_asia1/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier/media/PubImages/forskning_asia_stud_Shanghai-Center-Tower-Chinas-Next-Tallest-Building.jpgAsia-programmetKinas og Indias vekst fører til en maktforskyvning mot Asia.ifs_910_senterinternasjonalshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2280
ifs_910_senterinternasjonalsifs_26_sdne/ifs/Forskning/Security-and-Defence-in-Northern-Europe/media/PubImages/security-in-northern-europe-research-IFS.jpgSecurity in Northern Europe (SNE) Forskningsprogrammet Security in Northern Europe (SNE) undersøker sikkerhets- og forsvarsrelaterte forhold av betydning for Nord-Europa.ifs_910_senterinternasjonalshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2288

 Ansatte ved senter for internasjonal sikkerhet

 

 

Andersen, Adelina TrolleAndersen, Adelina Trollehttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/andersen_adelina_no
Basit, SairaBasit, Sairahttp://forsvaret.no/ifs/basit_saira
Bekkevold, Jo IngeBekkevold, Jo Ingehttp://forsvaret.no/ifs/bekkevold_jo-inge
Bjur, IngeborgBjur, Ingeborghttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/bjur_ingeborg_no
Eggen, Karen-AnnaEggen, Karen-Annahttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/eggen_karen_anna_no
Lundesgaard, AmundLundesgaard, Amundhttp://forsvaret.no/ifs/lundesgaard_amund
Melby, SveinMelby, Sveinhttp://forsvaret.no/ifs/melby_svein
Petersson, MagnusPetersson, Magnushttp://forsvaret.no/ifs/petersson_magnus
Romarheim, AndersRomarheim, Andershttp://forsvaret.no/ifs/romarheim_anders
Rø, Johannes GullestadRø, Johannes Gullestadhttp://forsvaret.no/ifs/ro_johannes_gullestad
Tunsjø, ØysteinTunsjø, Øysteinhttp://forsvaret.no/ifs/tunsjo_oystein

Publisert 24. mai 2019 10:13.. Sist oppdatert 14. august 2019 13:15.