Forsvarsstudier backlist

Listen er en samlet oversikt over alle utgaver i serien Forsvarsstudiersom ble utgitt ved IFS i perioden 1987-2006.​​​​​​​

2006

 1. Michael Herman, J. Kenneth McDonald and Vojtech Mastny
  Did intelligence matter in the Cold War?
 2. M.J. Mayer
  Security or Human Rights? US Foreign Policy Dilemma in Uzbekistan.
 3. K. Vengstad
  Fleksibilitet, slagkraft og overlevelsesevne. Luftforsvaret og Natos infrastrukturprogram 1950–1957
  .


2005

 1. Gudni Th. Jóhannesson
  Sympathy and Self-Interest. Norway and the Anglo-Icelandic Cod Wars.

 2. T.A. Stubberud
  Allmenn verneplikt – konflikt mellom ideal og praksis. Den norske vernepliktsordningen i et idéhistorisk perspektiv.
   
 3. Ingerid M. Opdahl
  "A Crucial Sphere for Our Security".
  Russia in Central Asia after 9/11. 
 4. Maalfrid Braut-Hegghammer and Olav Riste
  Were the WMD's the Real Issue?
  The International Community versus Iraq 1991-2003.
 5. Marianne Neerland Soleim
  Slavene fra øst. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–45.

 6. Kaare Dahl Martinsen
  Alleingang. German Red-Green Foreign and Security Policy.


2004

 1. S.G. Holtsmark
  Høyt spill. Svalbardspørsmålet 1944–47
  .
 2. T.M. Orhaug
  Amerika først. Crotale-saken i norsk politikk 1967–75
  .
 3. K.D. Martinsen
  One Size Fits All? Multinationality and the Smaller Partner
  .
 4. M. Braut-Hegghammer
  Disarming Iraq?
  The United Nations Special Commission 1991-1998.
 5. O.J. Maaø
  Norwegian Air Power 1900-1923
  .


2003 

 1. H. Høiback
  Kan vi lære av historien? En studie i militær kompetansefilosofi.
 2. A.D. Ringheim
  Bak piggtråd i øst. Nordmenn i sovjetisk fangenskap 1940–55.
 3. T. Huifelt og A. Hjerde
  Sør-Varanger juni 1968. Den sovjetiske styrkedemonstrasjonen.
 4. S.G. Holtsmark
  Fra periferi til krigsteater. Nordområdene i sovjetisk militær tenkning i mellomkrigstiden.
 5. N. Wegge
  Med Brussel som tyngdepunkt? Svensk og finsk sikkerhetspolitikk i det nye Europa.
 6. K.I. Bjerga (red.)
  Hærens nye ansikt. Hurtig reaksjon, mekanisering og operativ logikk.


2002

 1. L. Rowe
  "Nyttige idioter"? Fredsfronten i Norge 1949–1956.
 2. C.E. Vogt
  "Et ikke ubetydelig bidrag". Fridtjof Nansens hjelpearbeid i Russland og Ukraina, 1921–1923.
 3. T.J. Melien
  US Navy i norske farvann.
 4. H. Reisinger & H. Adomeit
  Russia
  's Role in Post-Soviet Territory.
 5. John A. Olsen
  Air Power 2000.
 6. Hugh Macdonald
 7. Geopolitics and Middle East Conflict.


2001

 1. P. Ydstebø
  Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880–1920. Trusler, strategi og militær planlegging.
 2. D. Walter
  A Military Revolution?
  Prussian Military Reforms before the Wars of German Unification.
 3. R. Gjelsten
  Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret – ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging.
 4. K.D. Martinsen
  Asset or Burden? Poland as NATO's new eastern frontier.

2000

 1. K. Sørlie
  Fra krise til konsensus. Marinens anskaffelser og krigspålagte oppgaver 1950–1960.
 2. I. Rotihaug
  "For fred og vennskap mellom folkene". Sambandet Norge-Sovjetunionen 1945–70.
 3. M.Frey
  The Neutrals and World War One.
 4. M. Berdal
  Lessons not Learned: The Use of Force in Peace Operations in the 1990s.

1999

 1. L. Orsten
  Forsvarssak eller kvinnesak? Utvikling av yrkesmessig likestilling for kvinner i Forsvaret.

 2. T. Lindeland
  Forsvarets øverste ledelse 1945-1961.

 3. V. Ingimundarson
  The Struggle for Western Integration.

 4. F. Liland
  Keeping Nato out of Trouble. Nato's Non-Policy on Out-of-Area Issues during the Cold War.

 5. T. Laugen
  Stumbling into a New Role. NATO's Out-of-Area Policy after the cold war.
   
 6. K.I. Bjerga
  Det norske "Pentagon". Forsvarets øverste ledelse 1961-1970.


1998

 1. S. Bjørnstad
  The Soviet Union and German Unification during Stalin's Last Years.

 2. S. Duvsete
  Fra luftforsvar til strategisk angrep. Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955.
 3. L. Jenssen (red.)
  Sjøkrig. Perspektiver på historie og samtid.

 4. R. Andersen
  Opprustning og unionsstrid. Forsvarets betydning 1892-1905.

 5. K.E. Moen
  Selvpålagte restriksjoner i nord 1945-1965.
  6. H. Klevberg (red.)Komando, kontroll og informasjoner. Luftforsvarets nye utfordringer.


1997

 1. R. Dannreuther
  Eastward Enlargement. NATO and the EU.

 2. M. Pugh
  From Mission Cringe to Mission Creep? Implications of New Peace Support Operations Doctrine.

 3. O. Paulsen
  Fredsoperasjoner. Erstatningsrettslig ansvar.

 4. M. Olsen
  Solidarity and National Revolution.
  The Soviet Union and the Vietnamese Communists 1954-1960. 
 5. V. Mastny
  Reaassuring NATO: Eastern Europe, Russia and the Western Alliance.

 6. H. Klevberg (red.)
  Manøverkrig og prosjekt Føniks. Bærende elementer i norsk luftmakts doktrine.


1996

 1. H. Høiback
  Angrepet på Vallø.
  Bombeoffensivens epilog i Europa.
 2. R. Hobson
  The German School of Naval Thought and the Orgins of the Tirpitz Plan 1875-1900.

 3. O. Njølstad
  Under en radioaktiv himmel. Norge og atomprøvesprengningene 1955-63.

 4. H. Klevberg
  Luftmnakt i Finmark: Banak flystasjon i Den kalde krigen 1955-1970.
 5. R. Bjerkås (red.)
  Luftmakt 1996.

 6. A. Røksund Vestmaktagent eller god nabo? Norge i sovjetisk utenrikspolitikk 1945- 1949.


1995

 1. T.J. Melien
  Vakt og vern. Marinen og kystartilleriet 1914-1918.

 2. J. Kvistad
  The Barents Spirit.
  A Bridge-Building Project in the Wake of the Cold War.
 3. A. Forland
  Hope over Fear. The Establishement of the International Atomic Energy Agency.

 4. H. Haraldstad
  Norsk nei til Franco i NATO.
 5. A. Jølstad
  Det tyske problem. Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vest-Tyskland 1955-1965.

 6. R. Dannreuther
  The Middle East in Transition.


1994

 1. O. Njølstad
  In Search of Superiority : US Nuclear Policy in the Cold War.

 2. A. Roberts
  The Crisis in Peacekeeping.

 3. G. Skaaren-Fystro
  A Victory for Colelctive Security. The UN and the Gulf Crisis.

 4. C. Dobbie
  A Consept for Post-Cold War Peacekeeping.

 5. E. Thue
  Nobels fredspris og diplomatiske forviklinger. Tysk-norske forbindelser i kjølevannet av Ossietzky-saken.

 6. R. Hobson
  Fra kabinettskrigen til den totale krigen. CLausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron.


1993

 1. P. Salmon
  Foreign Policy and National Identity. The Norwegian Integrity Treaty 1907-24.

 2. O. Njølstad
  Cuba-Krisen 1962.

 3. K. Aarhus
  Konflikt eller partnerskap. De militære og den politiske makt i Sovjet.

 4. M. Berdal
  Forging a Maritime Alliance. Norway and the Evolution of American Maritime Strategy 1945-1960.

 5. I. Tjøstheim
  Sjøforsvarets hovedoppgaver: Illusjon eller virkelighet? Sjøforsvaret i sikkerhets-politisk perspektiv, 1945-2000.
 6. T. Kristiansen
  Fra Europas utkant til strategisk brennpunkt. Trusselvurderinger og militære tiltak i nord 1900-1940
 7. S.G. Holtsmark A Soviet Grab for the High North? USSR, Svalbard and Northern Norway 1920-1953.


1992

 1. R. Tamnes
  Svalbard og den politiske avmakt. Striden om flyplass, olje og telemetri-stasjon, 1955-1970.

 2. M. Berdal
  British Naval Policy and Norwegian Security. Maritime Power in Transistion, 1951-60.

 3. O. Wicken
  Moralens vokter eller våpenkremmer? Reguleringen av norsk våpeneksport 1935-92.

 4. T. Huitfeldt, T. Ries, og G. Øyna
  Strategic Interests in the Artic.

 5. G. Fermann
  Internasjonal fredsbevaring 1956-1990. En sammenliknende undersøkelse.

 6. S.G. Holtsmark
  Enemy Springboard or Benevolent Buffer?
  SOviet Attitudes to Nordic Cooperation 1920-55.
 7. T. Norbø
  Norske militære fredsoperasjoner.
  8. V.M. Bird America's Post-Cold War Commitment to Norway.


1991

 1. O. Wicken (red.)
  Den norske garnisonsbyen
 2. S.G. Holtsmark
  Challenge and Retreat.
  The Erosion of Soviet Power in Poland 1970-1989.
 3. O. Riste
  Isolasjonisme og stormaktsgarantiar. Norsk tryggingspolitikk 1905-1990.

 4. M. Nielsen
  Sovjetmarinen i Østersjøen

 5. P. Apitz
  Convoys - Outdates by Technology?

 6. S. Holtsmark og T. Kristiansen
  En nordisk illusjon? Norge og militært samarbeid i Nord, 1918-1940.

 7. R. Tamnes
  Svalbard og stormaktene. Fra ingenmannsland til kald krig, 1870-1953.

 8. K. Rommertveit
  Narvik 1940. Five-Nation War in the High North.


1990

 1. A. Bonde 
  The Making of Terne. The First Norwegian Weapons System 1953-1962.
 2. S.G. Holtsmark 
  The Demise of the Brezhnev Doctrine. 
 3. M. Skodvin 
  Nordic or North Atlantic Alliance? The Postwar Scandinavian Security Debate. 
 4. O. Riste 
  Weserübung: Det perfekte strategiske overfall? 
 5. R. Tamnes (ed.) 
  Soviet "Reasonable Suffciency" and Norwegian Security.
 6. A. Lydersen 
  Kryssere under norske flagg? Oppbygningen av Marinen 1944-46. 
 7. J. McConnell 
  The Transformation of Soviet Strategy in 1990s. 
 8. O. Njølstad 
  Détente - et mislykket avspenningsforsøk? 9. T. Ries Kryssermissiler: Strategiske konsekvenser for nordregionen.


1989

 1. R. Godø
  Forsvarets ledelse fra union til allianse. En fremstilling av norsk forsvarspolitikk 1885-1985.
 2. C. Archer
  Uncertain Trust. The British-Norwegian Defence Relationship.

 3. J.K. Meyer
  NATOs kritikere.
  Den sikkerhetspolitiske opposisjon, 1949-1961.
 4. P. Kolstø
  På vei mot av-leninisering? Sovjetisk historierevisjon under Gorbatsjov.

 5. N.A. Røhne
  Det første skritt inn i Europa. Norsk Europapolitikk fra 1950.

 6. H. Sunde, S. Diesen og T. Huitfeldt
  Spetsnaz og Norge.


1988

 1. O. Wicken
  Stille propell i storpolitisk storm. KV/Toshiba-sakrn og dens bakgrunn.

 2. A. Forland
  Atomer for krig og fred? Etableringa av Institutt for Atomenergi 1945-48.

 3. P. Kolstø
  An Appeal to the People. Glasnost - Aims and Means.

 4. S. Diesen
  Reform eller nederlag. Landforsvarets operative idé ved skilleveien.

 5. S.G. Holtsmark
  Between "Russophobia" and "Bridgebuilding". The Norwegian Government and the Soviet Union 1940-1945.

 6. A. Kan
  Naboskap under kald krig og perestrojka. Forholdet Norge- Sovjet sett fra Moskva.


1987

 1. O. Wicken
  Norske våpen til NATOs forsvar. Norsk militærindustri under Koreakrigens opprustning.
 2. N. Petersen
  Denmark and NATO 1949-1987.

 3. A. Forland
  På leiting etter uran. Institutt for Atomenergi og internasjonalt samarbeid 1945-51.

 4. R. Tamnes
  Svalbard mellom Øst og Vest.
  Kald krig og lavspenning i nord 1947-1953.
 5. K. Blidberg
  Just Good Friends: Nordic Social Democracy and Security Policy 1945-50.
 6. O. Riste
  Island i norsk krigspolitikk 1940-1945.
Publisert 1. november 2011 13:49..