Gjelsten: Fremmede ubåter

Oslo Files 1/2013
Roald Gjelsten vurderer om fremmede, uidentifiserte ubåter opererte i norske fjorder under den kalde krigen.

​​​Oslo Files on Defence and Security 1/2013
Tittel: Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte?
Forfatter: Roald Gjelsten
Antall sider: 91 

Last ned "Fremmede ubåter i norske fjorder"


Basert på tilgj
engelig kildemateriale konkluderer forsker/kommandør (p) Roald Gjelsten med at fremmede ubåter relativt hyppig seilte neddykket i norske fjorder og kystfarvann uten godkjennelse fra norske myndigheter under den kalde krigen. Langt de fleste uhjemlede inntrengingene ble foretatt av konvensjonelle, sovjetiske angrepsubåter.


Forfatteren legger vekt på å analysere og vurdere kystbefolkningens troverdighet som observatører. De fleste meldinger om iakttakelse av ubåter kom fra de som bor ved og ferdes på sjøen. Konklusjonen er at rapportene deres stort sett er meget nøyaktige og pålitelige. Gjelsten redegjør også for det komplekse undervannsmiljøet i norske kystfarvann og hvordan dette favoriserer ubåten.Publisert 1. januar 2013 14:45.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:06.