Gjeseth (2008): Hæren i omveltning 1990–2005

Knapt noen gang siden den norske hæren ble grunnlagt i 1628 har den gjennomgått så store endringer på så kort tid som i perioden fra 1990 til 2005.
Tittel: Hæren i omveltning 1990–2005

Forfatter: Gullow Gjeseth
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Utgitt: 2008
ISBN 978-82-419-0458-5

Knapt noen gang siden den norske hæren ble grunnlagt i 1628 har den gjennomgått så store endringer på så kort tid som i perioden fra 1990 til 2005. Slutten på den kalde krigen førte til en omfattende reduksjon av Hærens styrker og organisasjon.

Boka tar utgangspunkt i den radikale endringen av Hærens oppdrag på 1900-tallet.

Fra å stå for eksistensforsvaret av Norge ble Hæren etter hvert et redskap for løpende nasjonal og internasjonal politikk. Hæren i omveltning forteller om hvordan avstanden mellom oppgaver og ressurser, drift og investeringer stadig ble større i løpet av 1990-tallet, og førte til omfattende omlegging fra begynnelsen av det nye årtusenet. Forfatteren følger historien fram til 2005 og tiden da den nye Hæren fikk internasjonale operasjoner og krisekontroll som sine hovedoppgaver.


Gullow Gjeseth er pensjonert general og forsker ved IFS. Han har blant annet vært sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando, Landkommandør i Sør-Norge og direktør for Forsvarets høgskole. Han var redaktør for Norsk Militært Tidsskrift i perioden 1996–2007 og medforfatter i bind 5 av Norsk forsvarshistorie. Gjeseth er medlem av Kungl. Krigsvetenskapsakademien i Stockholm.


Publisert 5. januar 2008 14:09.. Sist oppdatert 24. juli 2015 15:26.