Gjeseth (2011): Landforsvarets krigsplaner under den kalde krigen

Landforsvaret bestod av Hæren og Heimevernet og spilte hovedrollen i krigsplanene under den kalde krigen.

​Tittel: Landforsvarets krigsplaner
Forfatter: Gullow Gjeseth
Utgiver: Fagbokforlaget
Utgitt: 2011
Antall sider: 338
ISBN 978-82-450-1099-2

Landforsvaret – Hæren og Heimevernet – hadde en hovedrolle i invasjonsforsvaret, og det ble gjennomført et omfattende planleggingsarbeid for hvordan stående og mobiliserbare styrker skulle brukes. Forfatteren tar også for seg samarbeidet med Sjø- og Luftforsvaret, og i hvilken grad allierte forsterkninger var en forutsetning for et effektivt forsvar.

Boken er i stor grad basert på kildemateriale som først nylig er blitt avgradert. Den bidrar dermed til å komplettere bildet av norsk forsvarshistorie. Både historie- og forsvarsinteresserte kan her få et mer detaljert bilde av hvordan landforsvaret hadde ​planlagt å møte et angrep.​​​​

Publisert 10. juni 2011 17:56.. Sist oppdatert 27. juli 2015 11:56.