Gjeseth, Børresen&Tamnes (2004): Norsk forsvarshistorie 5: 1970–2000

Bind 5 handler om sikkerhetspolitikk og trusselen fra øst, strukturendringer i Forsvaret, deltakelse i internasjonale operasjoner og arbeidsdelingen mellom Forsvaret og politiet.

Norsk forsvarshistorie

Bind 5: Allianseforsvar i endring

Forfattere: Gullow Gjeseth, Jacob Børresen og Rolf Tamnes
Utgitt: 2004
ISBN 9788251406222

De siste tjue årene av den kalde krigen ble kjennetegnet av en sterk utbygging av de russiske basene på Kola og av et sterkere alliert engasjement på nordflanken. Etableringen av 200 mils økonomiske soner førte samtidig til at Forsvaret ble pålagt nye kontrolloppgaver knyttet til tilstedeværelse og jurisdiksjon. En egen kystvakt ble opprettet for å ta seg av disse gjøremål. Forfatterene tar videre for seg hvordan Norge møtte de nye utfordringene på 90-tallet, da behovet for teknologisk fornyelse og og et utvidet engasjement på den internasjonale scenen måtte ivaretas innen rammen av økonomiske tilstramninger


Norsk forsvarshistorie bind 1–5

Utgiver: Eide forlag
Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen.

Publisert 10. mai 2004 16:05.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.