Hemmelige soldater nå i pocketutgave

Tredje bind i Tor Jørgen Meliens serie Våre hemmelige soldater er i salg gjennom Narvesen. Dette bindet tar for seg de norske spesialstyrkene etter den kalde krigen.

Tor Jørgen Melien_spesialsoldater

Tittel: Våre hemmelige soldater. Del 1: andre verdenskrig
Forfatter: Tor Jørgen Melien
Utgiver: Spartacus
Utgitt: 2014
Antall sider: 176
ISBN 9788243008977

Tittel: Våre hemmelige soldater. Del 2: den kalde krigen
Utgitt: 2014
Antall sider: 238
ISBN 9788243008991

Tittel: Våre hemmelige soldater. Del 3: norske spesialstyrker
Utgitt: 2014
Antall sider: 273
ISBN 9788243009004

De norske spesialstyrkene er omgitt av betydelig hemmelighold, og offentligheten vet lite om deres virksomhet. Etter den kalde krigen har styrkene høstet internasjonal anerkjennelse for sin deltakelse i utenlandsoperasjoner.
Denne serien på tre bøker letter på sløret og skildrer spesialstyrkenes historie fra 1940 og fram til våre dager. Våre hemmelige soldater viser de ulike avdelingenes utvikling og skildrer konkrete hendelser fra operasjoner i felt, på sjøen og i luften.

Det første bindet tar for seg de norske spesialstyrkene i Storbritannia under andre verdenskrig. Påfølgende bind beskriver spesialstyrkene under den kalde krigen og til sist operasjoner i Afghanistan. Bøkene er rikt illustrert med unike fotografier, ofte tatt av soldatene selv.

Publisert 2. desember 2014 14:55..